17 hectare groen extra lang provinciale wegen

vrijdag 4 maart 2022 13:48

Blikopzeewolde.nl- Vanaf 2023 wordt voor circa 17 hectare aan bomen, bosjes en struiken geplant naast provinciale wegen. Dat heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland besloten. Dit is de eerste stap op weg naar minstens 1700 hectare extra bos in 2050. Vorig jaar maart stelde GS de Flevolandse bossenstrategie vast.

Bossen werden lang alleen als natuur gezien.  Tegenwoordig worden bomen steeds vaker ingezet als duurzame hernieuwbare grondstof. Daarnaast zorgen ze voor het vasthouden van koolstof, waardoor ze klimaatverandering kunnen tegengaan. Meer groen rondom steden en dorpen wordt steeds meer gewaardeerd. Zelfs in de landbouw worden weer vaker bomen aangeplant. DeFlevolandse  bossenstrategie is gebaseerd op een landelijke strategie van Rijk en provincies samen.

Provincie Flevoland werkt aan diverse manieren om 1700 ha bos aan te leggen, zoals: Bos realiseren in bestaande natuurgebieden.Bos in rijen aanplanten langs wegen, vaarten en erfgrenzen, in de vorm van landschapselementen. Nieuwe vormen van boslandbouw (agroforestry) ontwikkelen. Bossen aanleggen in en om bestaande en nieuwe woonwijken. Aanleggen bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zoals bedrijventerreinen. Ontwikkelen van ‘klimaatbos’ door bedrijven of particulieren die hun CO2 uitstoot willen compenseren

Deel dit artikel

  • ‘Ping ping’, belasting bij MDF Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Op vrijdag 10 en 24 maart was het vraaghuis even een belastinghuis. Klik op dit bericht en lees zonder kosten verder op blikopzeewolde.nl. De vrijwilligers van MDF deden deze

  • Verandering Zeewolde; maak kennis met mensen die je normaal niet zou ontmoeten en beteken iets voor hen

    Blikopzeewolde.nl- Elk jaar organiseert het team Zeewoldevoorelkaar, onderdeel van Welzijn Zeewolde samen met de Protestante Gemeente Zeewolde (PGZ) in maart de Veranderdag. Facebookgebruikers; klik op dit bericht en lees zonder

  • ‘Zeewoldese’ oeverzwaluwen komen in gespreid bedje

    Blikopzeewolde.nl- De oeverzwaluw is een bijzondere vogel. Het is een echte pionier, die van nature zijn nest maakt langs steile zandoevers van (meanderende) rivieren. Door de locatie in een steile