17 hectare groen extra lang provinciale wegen

vrijdag 4 maart 2022 13:48

Blikopzeewolde.nl- Vanaf 2023 wordt voor circa 17 hectare aan bomen, bosjes en struiken geplant naast provinciale wegen. Dat heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland besloten. Dit is de eerste stap op weg naar minstens 1700 hectare extra bos in 2050. Vorig jaar maart stelde GS de Flevolandse bossenstrategie vast.

Bossen werden lang alleen als natuur gezien.  Tegenwoordig worden bomen steeds vaker ingezet als duurzame hernieuwbare grondstof. Daarnaast zorgen ze voor het vasthouden van koolstof, waardoor ze klimaatverandering kunnen tegengaan. Meer groen rondom steden en dorpen wordt steeds meer gewaardeerd. Zelfs in de landbouw worden weer vaker bomen aangeplant. DeFlevolandse  bossenstrategie is gebaseerd op een landelijke strategie van Rijk en provincies samen.

Provincie Flevoland werkt aan diverse manieren om 1700 ha bos aan te leggen, zoals: Bos realiseren in bestaande natuurgebieden.Bos in rijen aanplanten langs wegen, vaarten en erfgrenzen, in de vorm van landschapselementen. Nieuwe vormen van boslandbouw (agroforestry) ontwikkelen. Bossen aanleggen in en om bestaande en nieuwe woonwijken. Aanleggen bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zoals bedrijventerreinen. Ontwikkelen van ‘klimaatbos’ door bedrijven of particulieren die hun CO2 uitstoot willen compenseren

Deel dit artikel

  • Beurs ‘Veilig ouder worden in Zeewolde’ in Open Haven

    Blikopzeewolde.nl- Welzijn Zeewolde nodigt uit voor de Beurs “Veilig ouder worden in Zeewolde”. Na het succes van vorige editie staat ook dit jaar weer een beurs op het programma. Dit

  • De Blije Polderkip moet je zijn als hobbykippenboer

    Blikopzeewolde.nl- De Blije Polderkip is officieel verkooppunt van de producten van De Kippenclub. Kippen houden is hot! Het aantal huishoudens die kippen in eigen tuin ging houden zat al een paar

  • VSBfonds heeft geld voor sociale en culturele projecten

    Blikopzeewolde.nl- Het VSBfonds heeft geld voor de financiering van sociale en culturele projecten in Flevoland. Het fonds zoekt die projecten niet zelf uit, Flevolanders met een idee voor een