Formeren nieuw college duurt nog wel even

dinsdag 24 mei 2022 13:50

www.blikopzeewolde.nl De afgelopen weken is onder begeleiding van formateur Ton Roerig door Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie in een constructieve sfeer gesproken over de beoogde samenwerking voor de komende jaren. Beide partijen willen werken aan een nieuwe bestuurscultuur waarin college, gemeenteraad en inwoners in samenwerking tot nieuw beleid en uitvoering komen.

Dit vraagt naar hun mening ook een andere wijze van formeren, waarmee een stevig fundament ontstaat voor de periode 2022-2026. De onderhandelaars verwachten dat dat proces nog enkele weken kost, en in elk geval voor het zomerreces tot een nieuw te installeren college leidt

Deel dit artikel

 • College deelt zorgen agrariërs en verzoekt provincie ‘maatwerk’

  Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde roept de de provincie Flevoland op het landelijk stikstofbeleid niet zonder meer uit te voeren en te streven naar maatwerk door in gesprek te gaan met

  Lees meer
 • Defensie verkent mogelijkheden kazerne in Zeewolde

  Blikopzeewolde.nl- Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven ook op het grondgebied van de gemeente Zeewolde naar vestigingsmogelijkheden te kijken voor een nieuw te bouwen kazernecomplex. De staatssecretaris van Defensie heeft in

  Lees meer
 • Omgekeerde vlaggen moeten weg, maar daar hebben boeren ruim een maand de tijd voor

  Blikopzeewolde.nl- Ook in Flevoland hangen vlaggen en protestborden. In diverse gemeenten worden hierover goede gesprekken gevoerd met de boeren die de vlaggen hebben opgehangen en met mensen die hier aanstoot

  Lees meer