Formeren nieuw college duurt nog wel even

dinsdag 24 mei 2022 13:50

www.blikopzeewolde.nl De afgelopen weken is onder begeleiding van formateur Ton Roerig door Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie in een constructieve sfeer gesproken over de beoogde samenwerking voor de komende jaren. Beide partijen willen werken aan een nieuwe bestuurscultuur waarin college, gemeenteraad en inwoners in samenwerking tot nieuw beleid en uitvoering komen.

Dit vraagt naar hun mening ook een andere wijze van formeren, waarmee een stevig fundament ontstaat voor de periode 2022-2026. De onderhandelaars verwachten dat dat proces nog enkele weken kost, en in elk geval voor het zomerreces tot een nieuw te installeren college leidt

Deel dit artikel

  • Woondeal: meer sociale woningbouw in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Het Rijk heeft afspraken gemaakt met Zeewolde (een van de ZUND- gemeenten naast Almere, Lelystad, Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten) over woningbouw. Klik op dit bericht en lees kosteloos verder op

  • Tentoonstelling ‘Het gezicht van eenzaamheid’ in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Samen kunnen we eenzaamheid wél

  • Start examentrainingen bij (huiswerkbegeleiding) JAM

    Blikopzeewolde.nl- Vlag uit en groot feest! Welke eindexamenleerling droomt daar niet van? Maar voor het zover is, moet er veel geleerd, geoefend en getraind worden. Dat kost de nodige tijd,