Formeren nieuw college duurt nog wel even

dinsdag 24 mei 2022 13:50

www.blikopzeewolde.nl De afgelopen weken is onder begeleiding van formateur Ton Roerig door Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie in een constructieve sfeer gesproken over de beoogde samenwerking voor de komende jaren. Beide partijen willen werken aan een nieuwe bestuurscultuur waarin college, gemeenteraad en inwoners in samenwerking tot nieuw beleid en uitvoering komen.

Dit vraagt naar hun mening ook een andere wijze van formeren, waarmee een stevig fundament ontstaat voor de periode 2022-2026. De onderhandelaars verwachten dat dat proces nog enkele weken kost, en in elk geval voor het zomerreces tot een nieuw te installeren college leidt

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd