Belangstelling CdK voor Waterpark Zeewolde

zaterdag 18 maart 2023 14:34

Blikopzeewolde.nl-  Op vrijdag 10 maart bracht de commissaris van de koning van de provincie Flevoland, Leen Verbeek, een bezoek aan Zeewolde. Aanleiding van het bezoek was om de CdK te laten zien dat Zeewolde beschikt over een grote hoeveelheid schoon en duurzaam kwelwater. Verbeek kwam op uitnodiging van Gerard Boers, initiatiefnemer van Waterpark Zeewolde. Het doel van het Waterpark is om schoon en duurzaam kwelwater vast te houden in de bodem. Dit kwelwater – dat wel duizenden jaren oud kan zijn – zit diep in de ondergrond en komt vanaf de Veluwe de polder in om bij Zeewolde aan de oppervlakte te komen. Dit schone kwelwater – dagelijks meer dan 800.000 liter – wordt nu rechtstreeks geloosd op het polderwater of verdampt volledig in droge periodes. Het is daarmee helemaal verdwenen uit het gebied waar het aan de oppervlakte komt.Dat hoeft niet.

Het bezoek van de CdK startte bij basisschool de Wetering in Zeewolde-zuid. Enerzijds omdat deze school centraal in het plangebied van Waterpark Zeewolde ligt en anderzijds omdat het waterpark Zeewolde is opgedragen aan kinderen en kleinkinderen. De heer  Verbeek werd ontvangen door  de leerlingenraad. Het bleek dat hij in het verleden daarin zelf heeft gezeten en zo de beginselen van de democratische besluitvorming heeft geleerd. Na enkele vragen van de leerlingen over de rol van de CdK  kregen allen een korte toelichting op het Waterpark Zeewolde, waarin met name de lozing van het kwelwater op het polderwater aan de orde kwam en zichtbaar werd met een video van voorjaar 2022  en een op diezelfde locatie in juli 2022, maar dan nagenoeg volledig opgedroogd. Na het uitspreken van de wens om dat schone kwelwater te gebruiken voor een waterpomp op het “groene” schoolplein  werd de CdK het werkboek Waterpark Zeewolde aangeboden door de leerlingenraad

Droogte vraagt om kwelwater vast te houden
Verbeek bracht een bezoek aan enkele locaties, waaronder een kwelbron en de waterval in de Dasselaartocht/Spiektocht. Op deze plek verdwijnt het schone kwelwater uit het gebied, terwijl het vasthouden van water in de bodem juist in deze tijd zo belangrijk is. Ook werd hij door de heer Boers gewezen op het feit dat de Spiektocht langs de Spiekweg in 1965/1966 veel te diep en te groot is gegraven. Destijds met als doel om het kwelwater snel af te voeren. De noodzaak daartoe is anno 2023 verandert: lange periodes van droogte vragen om water vast te houden. Alleen het verouderde watersysteem met sloten en kanalen, is gericht op het afvoeren van water en niet op het vasthouden van water in de bodem. Het kabinet nam hierover op 25 november 2022 al een aantal belangrijke besluiten, zie de Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

De CdK was duidelijk onder de indruk van het veldbezoek en de toelichting daarop. Hij gaf aan dat de rijksoverheid zeer nadrukkelijk aandacht vraagt voor bodem en water. Gerard Boers was zeer blij met het bezoek van de CdK en onder de indruk van zijn aandacht voor dit onderwerp en bedankte hem voor zijn bezoek aan Zeewolde.

Foto: de leerlingenraad van Basisschool de Wetering overhandigen de CdK , Verbeek (midden) het werkboek waterpark Zeewolde met links Gerard Boers

Deel dit artikel

  • Woondeal: meer sociale woningbouw in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Het Rijk heeft afspraken gemaakt met Zeewolde (een van de ZUND- gemeenten naast Almere, Lelystad, Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten) over woningbouw. Klik op dit bericht en lees kosteloos verder op

  • Tentoonstelling ‘Het gezicht van eenzaamheid’ in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Samen kunnen we eenzaamheid wél

  • Start examentrainingen bij (huiswerkbegeleiding) JAM

    Blikopzeewolde.nl- Vlag uit en groot feest! Welke eindexamenleerling droomt daar niet van? Maar voor het zover is, moet er veel geleerd, geoefend en getraind worden. Dat kost de nodige tijd,