Nota sociaal Domein belangrijk voor toekomst hulp en ondersteuning

maandag 25 september 2023 18:54

Blikopzeewolde.nl- De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben gezamenlijk een nieuwe nota voor het sociaal domein geschreven en vastgesteld. De nota zet de koers uit voor de ontwikkelingen in het sociaal domein tot 2029. De belangrijkste principes in de nota zijn dat inwoners als eerste aan zet zijn en de oplossing centraal staat. Het motto van de nota is: ‘In de gemeente kun je meedoen en help je elkaar’. De nota, en vooral hoe die uitgevoerd wordt en wat daarin afgesproken wordt, moet ervoor zorgen dat de hulp en ondersteuning aan inwoners bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar blijft.

De gemeenten streven naar een samenleving waarin mensen kunnen zorgen voor elkaar én voor zichzelf, vanuit het idee dat iedereen mee kan doen én we elkaar helpen. Het leven brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Hierbij zijn inwoners als eerste aan zet. Buren, vrienden, kennissen en familieleden helpen elkaar als dat nodig is en de gemeente Zeewolde sluit zich hierbij aan. Wanneer inwoners er in hun eigen omgeving niet uitkomen, dan is hulp en ondersteuning goed georganiseerd. Hierbij is de oplossing belangrijker dan de vaste procedures. De rol van de gemeente verschuift van een voornamelijk regelende en betalende rol naar de rol als meedenkend partner.

De nota is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de drie gemeenten en de partners en organisaties waar de gemeente mee samenwerkt. Ook inwoners hebben meegedacht. Zo wordt de kennis en expertise van iedereen zo goed mogelijk ingezet. In verschillende bijeenkomsten is de afgelopen periode veel informatie opgehaald over de verschillende taken, verantwoordelijkheden en activiteiten. Dit helpt bij de plannen die gemaakt worden wanneer die uitgevoerd worden en wat in de nota is afgesproken. Er is gekeken naar zaken die versterkt moet worden, verlaten, versterken, vernieuwen en vasthouden. De verschillende uitvoeringsprogramma’s worden per gemeente ontwikkeld om recht te doen aan de lokale situatie en behoeften. Hierbij worden de relevante lokale organisaties uiteraard betrokken.

Op 19 september is de nota vastgesteld door de colleges, in oktober wordt de nota vastgesteld door de verschillende gemeenteraden. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt er per gemeente een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de komende jaren. In Zeewolde staat de nota op 5 oktober op de raadsagenda.

 

Deel dit artikel

  • ‘Misverstand’ over samenwerking warmtepompen

    Blikopzeewolde.nl- In een deel van Zeewolde zijn folders verspreid over de aanschaf van warmtepompen. In deze folder staat dat er sprake is van een “uniek samenwerkingsverband tussen Adlår Castra en de

  • Column: Weet wat je kiest!

    Blikopzeewolde.nl- Vandaag gaan we weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Maak vooral gebruik van je stemrecht! En laat je leiden door wat goed voor jou

  • Straathoekwerk: Wie wordt er nu blij van dit regeltje?

    Blikopzeewolde.nl- Wie er blij wordt van de wettelijke aanbestedingsregels rondom het straathoekwerk? De gemeente niet, te lezen aan de toon van het persbericht, Nummer-13 niet- de organisatie die het straathoekwerk