600 asielzoekers en extra plaatsen voor arbeidsmigranten

donderdag 8 september 2022 11:04

Blikopzeewolde.nl- Als het aan het college van B&W ligt mag na 2025 aan Bosruiterweg 14 een blijvende huisvesting voor circa 1000 arbeidsmigranten komen. Op het adres Bosruiterweg 16 kan, voorlopig tijdelijk, een asielzoekerscentrum (AZC) voor uitsluitend gezinnen gevestigd worden. Om asielzoekers onderdak te bieden is het nodig een tijdelijke vergunning te geven voor het bouwen van nieuwe verblijfsruimten voor arbeidsmigranten aan Bosruiterweg 14. De arbeidsmigranten die nu nog op nummer 16 wonen kunnen dan ruimte maken voor 600 asielzoekers. Het college heeft hiertoe afgelopen dinsdag besloten.

De tijdelijke maatregelen houden meer concreet in dat er tot eind 2025 176 logiesplaatsen voor arbeidsmigranten beschikbaar blijven aan Bosruiterweg 16 en er op nummer 14 voor 365 mensen nieuwe logiesplaatsen gebouwd worden. In de vrijkomende bebouwing op nummer 16 kunnen dan circa 600 asielzoekers een plek krijgen.

Het met spoed beschikbaar maken van het voormalige AZC voor nieuwe asielzoekers is van landelijke urgentie. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft erop aangedrongen het voormalige asielzoekerscentrum aan Bosruiterweg 16 opnieuw in gebruik te nemen. Met het COA zal hiertoe een bestuursovereenkomst worden gesloten.

De behoefte aan arbeidsmigranten is bij ondernemers binnen de gemeente en in de regio van blijvende aard. Mede daardoor zal de komende jaren gewerkt worden aan het realiseren van een definitieve verblijfsplaats voor arbeidsmigranten die hier relatief kort verblijven. De huidige plek is daar geschikt voor en gedacht wordt aan bebouwing die minder geschikt is voor permanente bebouwing. Denk daarbij aan een hostel-achtige setting. Ook moeten er op de locatie voldoende voorzieningen voor bijvoorbeeld winkels, wasserij en sport komen. Het grootste deel van de arbeidsmigranten verblijft gemiddeld minder dan 12 maanden op de locatie. Voor hen zijn de geplande voorzieningen bedoeld. De huisvestingsvraag van de relatief kleine groep van 200 arbeidsmigranten die langer in Zeewolde verblijven wordt betrokken bij de uitwerking van de omgevingsvisie.

 

 

Deel dit artikel

 • Afspraken om sneller, goedkoper en duurzamer woningen te bouwen

  Blikopzeewolde.nl- Sneller, goedkoper en duurzamer woningen bouwen. Welke gemeente zou dat nu niet willen nu er zoveel woningen te kort zijn. Gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland ondertekende gisteren

  Lees meer
 • Begroting 2023 begint met forse plus (9.42 ton)

  Blikopzeewolde.nl- De gemeentelijke begroting, het huishoudboekje, ziet er goed uit. Wethouder Winnie Prins kon een overschot van 9.42 ton presenteren. Dat betekent niet dat er op de  jaarrekening van 2026

  Lees meer
 • College wil OZB verlagen om lasten burger te verlichten

  Blikopzeewolde.nl- De gemeente heeft centen genoeg de komende jaren, zoals blijkt uit de begroting voor volgend jaar en de jaren daaropvolgend. Dat steekt nogal af tegen de situatie van vele

  Lees meer