600 asielzoekers en extra plaatsen voor arbeidsmigranten

donderdag 8 september 2022 11:04

Blikopzeewolde.nl- Als het aan het college van B&W ligt mag na 2025 aan Bosruiterweg 14 een blijvende huisvesting voor circa 1000 arbeidsmigranten komen. Op het adres Bosruiterweg 16 kan, voorlopig tijdelijk, een asielzoekerscentrum (AZC) voor uitsluitend gezinnen gevestigd worden. Om asielzoekers onderdak te bieden is het nodig een tijdelijke vergunning te geven voor het bouwen van nieuwe verblijfsruimten voor arbeidsmigranten aan Bosruiterweg 14. De arbeidsmigranten die nu nog op nummer 16 wonen kunnen dan ruimte maken voor 600 asielzoekers. Het college heeft hiertoe afgelopen dinsdag besloten.

De tijdelijke maatregelen houden meer concreet in dat er tot eind 2025 176 logiesplaatsen voor arbeidsmigranten beschikbaar blijven aan Bosruiterweg 16 en er op nummer 14 voor 365 mensen nieuwe logiesplaatsen gebouwd worden. In de vrijkomende bebouwing op nummer 16 kunnen dan circa 600 asielzoekers een plek krijgen.

Het met spoed beschikbaar maken van het voormalige AZC voor nieuwe asielzoekers is van landelijke urgentie. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft erop aangedrongen het voormalige asielzoekerscentrum aan Bosruiterweg 16 opnieuw in gebruik te nemen. Met het COA zal hiertoe een bestuursovereenkomst worden gesloten.

De behoefte aan arbeidsmigranten is bij ondernemers binnen de gemeente en in de regio van blijvende aard. Mede daardoor zal de komende jaren gewerkt worden aan het realiseren van een definitieve verblijfsplaats voor arbeidsmigranten die hier relatief kort verblijven. De huidige plek is daar geschikt voor en gedacht wordt aan bebouwing die minder geschikt is voor permanente bebouwing. Denk daarbij aan een hostel-achtige setting. Ook moeten er op de locatie voldoende voorzieningen voor bijvoorbeeld winkels, wasserij en sport komen. Het grootste deel van de arbeidsmigranten verblijft gemiddeld minder dan 12 maanden op de locatie. Voor hen zijn de geplande voorzieningen bedoeld. De huisvestingsvraag van de relatief kleine groep van 200 arbeidsmigranten die langer in Zeewolde verblijven wordt betrokken bij de uitwerking van de omgevingsvisie.

 

 

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd