6000 jaar oud hertengewei gevonden in Zeewolde nu bij IVN

donderdag 21 april 2022 12:37

www.blikopzeewolde.nl Tijdens de aanleg van natuurgebied Harderbroek van Natuurmonumenten in Zeewolde is een prehistorisch hertengewei gevonden. Er zat nog een stuk schedel aan gevonden. ADC ArcheoProjecten heeft een datering laten doen.

Bijzonder

Het hertengewei is maar liefst 6.000 jaar oud. De organisatie is bijzonder enthousiast over de vondst. Het gewei krijgt een plek in de Roode Schuur. Dit het clubgebouw van IVN Zeewolde. Deze vondst kan grote impact hebben op hoe archeologen tegen de prehistorie van Zeewolde aankijken.

Vondst

De vondst van dierlijk materiaal uit deze tijd, het Midden-Neolithicum, is vrij uniek. In Zeewolde en omgeving worden niet veel archeologische resten uit deze periode gevonden. Men dacht altijd dat de prehistorische lagen compleet waren verspoeld, maar nu blijkt dat de condities om botmateriaal te conserveren toch goed zijn. Mogelijk zijn er nu meer archeologische vondsten in en rond Zeewolde verwachten. De omstandigheden waaronder het gewei zijn gevonden, zijn niet onderzocht. Of het loopniveau op de locatie nog wel intact was of niet, en uit welk (verspoeld) pakket het gewei afkomstig is, daarover kan ADC geen uitspraken doen.

Bijzonder

Het is bijzonder om je voor te stellen hoe de natuur van Zeewolde er 6.000 jaar geleden uit zag. Zeewolde lag toen op de overgang van het dekzandlandschap en het veenlandschap. De zeespiegel steeg en het dekzandlandschap verdronk geleidelijk. Het grondwater steeg ook en er ontstond een moeras.

Edelherten

De neolithische mens had hier genoeg mogelijkheden om te jagen en te verzamelen. Op de droge dekzanden was een loofbos met veel soorten bomen waaronder eiken. Op open plekken groeiden hazelaar en heide. In het nattere moeras was een zone elzenbroekbos te vinden, met veel riet. In de wat nattere delen een zeggemoeras. Er kwamen niet alleen edelherten voor, maar ook bevers, otters, everzwijnen, beren, wolven en elanden, diverse vogels en vissen.

Bepaalde natuurgebieden in Flevoland zien er weer net zo uit als toen. Denk aan Natuurpark Lelystad.   

Deel dit artikel

  • Verandering Zeewolde; maak kennis met mensen die je normaal niet zou ontmoeten en beteken iets voor hen

    Blikopzeewolde.nl- Elk jaar organiseert het team Zeewoldevoorelkaar, onderdeel van Welzijn Zeewolde samen met de Protestante Gemeente Zeewolde (PGZ) in maart de Veranderdag. Facebookgebruikers; klik op dit bericht en lees zonder

  • ‘Zeewoldese’ oeverzwaluwen komen in gespreid bedje

    Blikopzeewolde.nl- De oeverzwaluw is een bijzondere vogel. Het is een echte pionier, die van nature zijn nest maakt langs steile zandoevers van (meanderende) rivieren. Door de locatie in een steile

  • De OV-ambassadeurs Zeewolde helpen u graag op weg  

    Blikopzeewolde.nl- De drukte op de weg, de maartse buien en het vinden van een parkeerplaats maken het soms best lastig om met de auto naar het ziekenhuis te gaan. Het