6000 jaar oud hertengewei gevonden in Zeewolde nu bij IVN

donderdag 21 april 2022 12:37

www.blikopzeewolde.nl Tijdens de aanleg van natuurgebied Harderbroek van Natuurmonumenten in Zeewolde is een prehistorisch hertengewei gevonden. Er zat nog een stuk schedel aan gevonden. ADC ArcheoProjecten heeft een datering laten doen.

Bijzonder

Het hertengewei is maar liefst 6.000 jaar oud. De organisatie is bijzonder enthousiast over de vondst. Het gewei krijgt een plek in de Roode Schuur. Dit het clubgebouw van IVN Zeewolde. Deze vondst kan grote impact hebben op hoe archeologen tegen de prehistorie van Zeewolde aankijken.

Vondst

De vondst van dierlijk materiaal uit deze tijd, het Midden-Neolithicum, is vrij uniek. In Zeewolde en omgeving worden niet veel archeologische resten uit deze periode gevonden. Men dacht altijd dat de prehistorische lagen compleet waren verspoeld, maar nu blijkt dat de condities om botmateriaal te conserveren toch goed zijn. Mogelijk zijn er nu meer archeologische vondsten in en rond Zeewolde verwachten. De omstandigheden waaronder het gewei zijn gevonden, zijn niet onderzocht. Of het loopniveau op de locatie nog wel intact was of niet, en uit welk (verspoeld) pakket het gewei afkomstig is, daarover kan ADC geen uitspraken doen.

Bijzonder

Het is bijzonder om je voor te stellen hoe de natuur van Zeewolde er 6.000 jaar geleden uit zag. Zeewolde lag toen op de overgang van het dekzandlandschap en het veenlandschap. De zeespiegel steeg en het dekzandlandschap verdronk geleidelijk. Het grondwater steeg ook en er ontstond een moeras.

Edelherten

De neolithische mens had hier genoeg mogelijkheden om te jagen en te verzamelen. Op de droge dekzanden was een loofbos met veel soorten bomen waaronder eiken. Op open plekken groeiden hazelaar en heide. In het nattere moeras was een zone elzenbroekbos te vinden, met veel riet. In de wat nattere delen een zeggemoeras. Er kwamen niet alleen edelherten voor, maar ook bevers, otters, everzwijnen, beren, wolven en elanden, diverse vogels en vissen.

Bepaalde natuurgebieden in Flevoland zien er weer net zo uit als toen. Denk aan Natuurpark Lelystad.   

Deel dit artikel

  • Moestuincoaches gaan scholen helpen groener te worden

    Blikopzeewolde.nl-  Flevoland is sinds deze week 22 moestuincoaches rijker. Met succes hebben zij de training van IVN Natuureducatie en VELT afgerond en willen nu graag scholen en BSO’s ondersteunen

  • Energieteam hielp ruim 300 huishoudens in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Het energieteam Zeewolde heeft in het afgelopen jaar 323 huishoudens in het dorp bezocht. Bij deze huishoudens zijn verschillende energiebesparende maatregelen genomen om het huis energiezuiniger te maken en het

  • Windpark levert bijdrage aan 21 mooie dorpsinitiatieven

    Blikopzeewolde.nl-  Het Windpark Zeewolde levert inkomen op voor de deelnemende boeren, levert een bijdrage aan de energietransitie maar levert ook financiën op voor het dorp. Dat heet de gebiedsgebonden