09/02/2022

Wat een schutkleur heeft dat beest

Zeewoldenaar Nico Westerink fotografeerde een roerdomp in het Wolderwijd ter hoogte van het Nuldernauw. ‘Ik was in de Arkhemheenpolder en daar zeiden ze waar hij ongeveer was. Ik erheen en mensen gevraagd, want je ziet hem echt niet zomaar op afstand. Zelfs op de juiste plek aangekomen zag ik hem niet met verrekijker.. alleen als hij beweegt zie je hem.. De vogel was ver weg en op 600mm nog een klein deel van je beeld. Dus dat wordt flink croppen.. twee dagen later terug gegaan mèt statief in de hoop scherpere foto’s te krijgen. Ik werd er heul blij van, dat ik deze kon vastleggen.’

Op www.vogelbescherming.nl staat over de roerdomp: Roerdompen zijn mysterieuze vogels die moeilijk te zien zijn. De 'paalhouding' van roerdompen (het imiteren van een pol riet door stijf rechtop te gaan staan) is beroemd. Het vreemde 'hoempende' geluid van roerdompen draagt daaraan nog bij. Roerdompen broeden in moerassen die rijk zijn aan stevig, oud waterriet. Het zijn stand- en trekvogels, die in strengere winters forse verliezen kunnen lijden. Vissen, kikkers, muizen ('s winters) en grote insecten vormen de belangrijkste voedselbron. Roerdompen jagen meestal in rietland, in of vlak boven het water. In de jaren zeventig waren van de duizenden paren van vroeger eeuwen nog zo'n 500-700 paren over. Begin jaren negentig was de stand verder gedaald tot 150-180 paar. Daarna nam de roerdomp toe tot een piek in 2002. Na een paar strenge winters namen de aantallen weer af maar door meer aandacht voor de kwaliteit van de leefgebieden neemt de populatie de laatste jaren weer wat toe.