Aantal huishoudens in Zeewolde dat beroep doet op voedselbank verdubbelde

woensdag 25 januari 2023 09:45

Blikopzeewolde.nl- Het is moeilijk een organisatie in Zeewolde te vinden die niet blij is met een verdubbeling van de cijfers, de Voedselbank is er zo een. In enkele jaren tijd verdubbelde het aantal mensen dat een beroep moet doen op deze (vrijwilligers)organisatie. Het aantal huishoudens dat een beroep op de voedselverstrekking moest doen steeg van 25 (74 personen, waarvan 33 kinderen) in 2019 tot 52 (168 personen, waarvan 85 kinderen) eind vorig jaar. Het aantal verstrekte voedselpakketten steeg in die periode van 1341 naar 1976. Het zijn geen opbeurende cijfers.

Vanaf half september steeg het aantal klanten vrijwel wekelijks: van zo’n 33 huishoudens medio september naar 52 medio december. Ongekend voor de lokale voedselbank. In maart en april was er een extra vraag naar voedselpakketten. Elf Oekraïnse gezinnen werden geholpen. Na de invoering van de leefgeldregeling (half apri) kwamen zij niet meer in aanmerking voor de hulp

De  voedselbank Zeewolde is aangesloten bij de vereniging van voedselbanken. Dat geeft het de zekerheid  elke week weer over voldoende voedselpakketten kunnen beschikken dankzij tien landelijke distributiecentra. Die zorgen ervoor dat de grote stromen voedsel verwerkt worden en verdeeld worden over alle voedselbanken in heel Nederland. De vereniging helpt ook met kennis op het gebied van voedselveiligheid, met het onderhouden van relaties met grote voedselproducenten, met juridische ondersteuning en samen worden landelijke afspraken gemaakt over de hoogte van het leefgeld van de klanten. Ook de vereniging is een vrijwilligersorganisatie.

Klik op www.voedselbankzeewolde.nl om Vriend van de Voedselbank te worden.

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte