Actief Zeewolde wil meer weten over ‘vuurwerkexplosies’

woensdag 20 december 2023 12:49

Blikopzeewolde.nl- Actief Zeewolde maakt zich zorgen over ‘vuurwerkexplosies’ en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. ‘Sinds enkele weken is er op verschillende plaatsen in ons dorp sprake van vuurwerkoverlast. Recentelijk is het prachtige kunstwerk De Koe op de Gelderseweg/Horsterplein het slachtoffer geworden van een explosief, maar ook een informatiebord bij het hondenuitlaatgebied aan het eind van de Strandweg en onlangs de vernieling van een auto op het Stevin Hof’, is de aanhef van de vragenbrief.

‘Het afsteken van vuurwerk – soms tot diep in de nacht – neemt toe en de omvang ervan is bovendien naar de mening van Actief Zeewolde zodanig dat er niet meer gesproken kan worden van afsteken van zwaar vuurwerk maar eerder van het veroorzaken van bomexplosies. Uit gesprekken met inwoners is ons gebleken dat de vernielingen en de overlast van vuurwerkexplosies tot groeiende ergernis leiden, gevoel van onveiligheid en een grove aanslag zijn op de rust en orde in het dorp. Temeer neemt de verontwaardiging in de publieke opinie toe, omdat klaarblijkelijk de vuurwerkmisdrijven, zoals vernieling van kunstwerken en straatmeubilair, ongestraft blijven.’

De fractie van Actief Zeewolde heeft daarom de volgende vragen ex art. 25 RvO: – Kan het College aangeven om hoeveel misdrijven het jaarlijks gaat? – Kan het College aangeven in hoeveel gevallen de vuurwerkmisdrijven gepleegd in het dorp volgens de Wet Wapens en Munitie dan wel het Wetboek van Strafrecht ter zake zijn vervolgd? – Heeft het College zicht op de veroorzakers van de overlast? Zo ja, kan het college aangeven welke maatregelen zijn genomen tegen de veroorzakers. Zo nee, hoe kan de opsporing naar de mening van het College worden bevorderd? – Het legaal afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling buiten beschouwing gelaten; welke maatregelen neemt het College om het vuurwerkverbod in de gemeente te handhaven en vuurwerkmisdrijven volgens de Wet Wapens en Munitie dan wel het Wetboek van Strafrecht ter zake te voorkomen? 

 

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte