Afspraken om sneller, goedkoper en duurzamer woningen te bouwen

vrijdag 30 september 2022 11:35

Blikopzeewolde.nl- Sneller, goedkoper en duurzamer woningen bouwen. Welke gemeente zou dat nu niet willen nu er zoveel woningen te kort zijn. Gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland ondertekende gisteren (donderdag 29 september) een convenant (meerdere afspraken) voor toekomstbestendige woningbouw. Hij deed meteen een oproep een gemeenten : ‘Gebruik dit convenant als norm bij woningbouw.’

Vanuit gemeenten en marktpartijen kwam de gezamenlijke vraag naar eenduidige afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam ( MRA) gaven gehoor aan deze oproep door het convenant vorm te gegeven. Dat gebeurde in samenspraak met vertegenwoordigers van bouwbedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstellingen.

Inmiddels is het convenant ondertekend door tientallen gemeenten, drie provincies, en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven. De ondertekenaars komen vooral uit de provincies Utrecht en de MRA (Onder de MRa valt ook Flevoland)Het deel van Nederland waar de komende jaren 30% van de woningbouwopgave gerealiseerd moet worden.

Gedeputeerde Jan de Reus benadrukt hoe belangrijk deze ondertekening is: “Iedere woning die we nu niet duurzaam bouwen is een gemiste kans. Daarom hebben we vanuit de MRA tegelijkertijd met provincie Utrecht het initiatief genomen om met marktpartijen te kijken hoe we toekomstbestendiger kunnen bouwen. Natuurlijk met de randvoorwaarde dat de snelheid van de woningbouw hier niet onder gaat lijden. Want we hebben haast! Ik ben blij met het resultaat van deze samenwerking: Het grote aantal ondertekenaars zorgt voor massa waardoor de woningbouw tegelijkertijd goedkoper en toekomstbestendiger kan worden.”

De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond. Zij volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet. Tegelijkertijd dient het convenant ook als platform om verdere samenwerkingen te stimuleren. Waarbij organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. De Provincie Flevoland roept de verschillende Flevolandse gemeenten op het convenant te gebruiken als norm voor toekomstige bouwplannen. Het biedt gemeenten de ruimte om er hun eigen ambities in te vervlechten die passen bij de verschillende Woonvisies.

Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, om te leren en te onderzoeken op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd.

Deel dit artikel

 • Wethouder Erik van de Beld: ‘In een dorpshuis komt alles samen’

  Blikopzeewolde.nl- Deze ‘longread’ van Blikopzeewolde.nl omvat 1168 woorden. Het gesprek met wethouder Erik van de Beld gaat over zijn droom voor een ‘breed’ dorpshuis, ‘dat maakt de samenleving sterker’. Het gaat

  Lees meer
 • Uitleg plan ‘Waterpark Zeewolde’ in bibliotheek (op 10 december)

  Blikopzeewolde.nl- Zeewoldenaar Gerard Boers legt zijn plan 'Waterpark Zeewolde' uit op 10 december (10.30-11.30 uur) in de bibliotheek. Bij goed weer wordt daar een veldtrip aan gekoppeld. In een bepaald gebied

  Lees meer
 • Vrouw rijdt dronken tegen een bloembak

  Blikopzeewolde.nl- Politiechef Miklos Coumou gaf vanochtend een overzicht van de gebeurtenissen (10-24 november) waar zijn mensen bij betrokken waren. * Op 11 november een winkeldiefstal in de middag aan de Weergang (Ravelijn).

  Lees meer