Arjen Gerritsen aanbevolen als nieuwe commissaris van de Koning in Flevoland

donderdag 6 juli 2023 14:00

Blikopzeewolde.nl- Arjen Gerritsen is door Provinciale Staten van Flevoland aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Flevoland. De 53-jarige Arjen Gerritsen, nu burgemeester van Almelo, volgt Leen Verbeek op, die in november 2023 met pensioen gaat. De minister bespreekt de aanbeveling  in de ministerraad. Indien de ministerraad hiermee instemt draagt hij Gerritsen voor bij Zijne Majesteit de Koning tot benoeming. De Koning ondertekent het benoemingsbesluit en ook de minister zet haar handtekening. Arjen Gerritsen wordt naar verwachting in november 2023 geïnstalleerd als nieuwe commissaris van de Koning. De 53-jarige Gerritsen, nu burgemeester van Almelo, volgt Leen Verbeek op, die in november 2023 met pensioen gaat.

Anja Keuter, voorzitter van de Vertrouwenscommissie, is enthousiast: “We zijn heel blij met de aanbeveling van Arjen Gerritsen aan de minister. De Vertrouwenscommissie had gelijk een klik met hem. Hij is een mensenmens pur sang en hij is een sterk boegbeeld van en voor de provincie Flevoland.” Gerritsen: “Ik ben heel erg blij met het vertrouwen van Provinciale Staten. Flevoland is een geweldig mooie provincie met stedelijke, landschappelijke en economische allure. Een ambitieuze provincie waar ik mij graag aan verbind. Ik zie er dan ook naar uit om snel na mijn aantreden kennis te maken met inwoners, instellingen en bedrijven overal in de provincie en met elkaar aan de slag te gaan voor Flevoland.”

Gerritsen is al geruime tijd werkzaam in het openbaar bestuur. Hij was gedurende vijf jaren wethouder van de gemeente Wierden en werd daarna in 2002 burgemeester van de Groningse gemeente Haren. Op 32-jarige leeftijd was hij daarmee de jongste burgemeester van Nederland. In 2007 werd Gerritsen benoemd tot burgemeester van De Bilt in de provincie Utrecht. Naast zijn werkzaamheden als burgemeester was hij portefeuillehouder Openbaar Vervoer in de Stadsregio Utrecht en was hij betrokken bij de realisatie van Bilthoven Science Park als nevenlocatie van Utrecht Science Park. In 2016 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Almelo waar hij zich toelegde op belangrijke herstelopgaven van de gemeente. Hij is een fervent behartiger van sociale en economische belangen van Twente. In de regio Twente is Gerritsen daarnaast bestuurlijke kartrekker voor de versterking van een weerbare overheid en voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Gerritsen is vicevoorzitter van de G40, het landelijke verband van grote en middelgrote centrumsteden, en voorzitter van Statiegeld Nederland, de uitvoerder van het statiegeldsysteem op plastic flessen en drankblikken. Gerritsen vervult hiernaast enkele andere nevenfuncties. Zo is hij betrokken bij een ideële stichting gericht op verbetering van diversiteit en inclusie en is hij voorzitter van een stichting ter ondersteuning van wetenschappelijk forensisch-psychiatrisch onderzoek in Nederland. In een verleden vervulde hij het landelijke voorzitterschap van de Bestuurdersvereniging van de VVD. In zijn vrije tijd verdiept Gerritsen zich graag in algemene en politieke geschiedenis. Hij is gehuwd. Hij en zijn echtgenote hebben drie studerende kinderen. De heer en mevrouw Gerritsen wonen momenteel in Almelo

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd