Bedrijf uit Zeewolde belangrijk voor verduurzamen scheepvaart

woensdag 13 september 2023 14:45

Blikopzeewolde.nl- Het Zeewolde bedrijf Econowind speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de scheepvaart. Dat doet het bedrijf door zeilen (VentoFoils) te produceren (in Zeewolde en Warten) die het brandstofverbruik wel tot 30 procent kunnen doen dalen. Het bedrijf heeft steun gekregen van de investeringen- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland en Horizon, de ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, door de flinke investering is snelle goei mogelijk. In totaal is € 16 miljoen beschikbaar gesteld door de Provincie Flevoland en de Nederlandse Rijksoverheid.

Sinds 2016 pioniert Econowind met windvoortstuwing voor zeeschepen. Je kunt de VentoFoil het best omschrijven als een verticale vliegtuigvleugel, de vinding van Econowind. Die zet de wind op zee om in voorwaartse stuwing van het schip. De ventilatoren die erin zitten, versterken het effect. En dat scheelt aanzienlijk in het verbruik van duurder wordende brandstoffen. ”We hebben vijf jaar ontwikkeld en staan nu voor de grote groei’’, vertelt directeur Frank Nieuwenhuis.

De zestien meter aluminium VentoFoil-productie vindt plaats in de fabriek in Zeewolde. Deze zeilen zijn uitermate geschikt voor de shortsea markt. “Maar we hebben nu ook een samenwerking met scheepswerf Bijlsma in Warten. Daar bouwen we de grote stalen VentoFoils, van dertig meter hoog. Deze zijn perfect voor grote zeeschepen. We verwachten dat ook daar veel groei vandaan gaat komen. Juist met deze volledige range windzeilen kunnen we diverse marktsegmenten bedienen en onze internationale leidende positie verder uitbouwen.’’

Voor de groei van het bedrijf is kapitaal nodig. Daarom stappen de NOM en Horizon Flevoland beiden in het bedrijf. Met deze participatie kan Econowind doorpakken en de productie opschalen. De plannen zijn ambitieus. Nieuwenhuis: “In 2027 maken we er elke dag minimaal één. In Zeewolde, Warten en op nog een plek in de wereld. Met ruim 50.000 actieve zeeschepen is de markt ontzettend groot.”

“Daarnaast automatiseren wij de besturing van de systemen verder. Nu gaan de zeilen automatisch omhoog en wanneer de wind te sterk is, klappen ze in. De bemanning hoeft de VentoFoils niet te bedienen. Straks kunnen klanten op basis van Artificial Intelligence nog meer rendement uit de VentoFoils halen. Windinformatie wordt geïntegreerd in de modellen. De windvoorspelling zetten wij om in direct advies over de meest optimale vaarroute. Dat betekent concreet van de kortste route afwijken om harder te gaan op de wind.”

De milieuwetgeving voor zeeschepen wordt strenger. Met de start van de CO2-taks in 2024 willen scheepseigenaren versneld vergroenen. De International Maritime De afgelopen jaren heeft Econowind zestien vleugels geïnstalleerd en uitvoerig getest. Het is een bewezen technologie die robuust is onder de uitdagende condities op zee. De VentoFoils worden geplaatst op bestaande schepen en ook geïntegreerd in nieuwbouw schepen. “Intussen hebben we de productietijd van een 16 meter vleugel verlaagd tot een aantal maanden. Dat is in deze branche heel snel. We willen vlug kunnen leveren omdat klanten daarom vragen. Je ziet het vertrouwen van de markt terug in het orderboek.”Organization (IMO) streeft naar 40% CO2-reductie voor de scheepvaart. “De tijd is rijp. Duurzaamheid staat hoog op de agenda in de sector. Rederijen gaan vol voor brandstof besparen. Windvoortstuwing is een bewezen oplossing en brandstofonafhankelijk. De terugverdientijd bij de huidige schepen ligt rond de vijf jaar. Met de VentoFoils kunnen schepen het brandstofverbruik op reisniveau tot 30% reduceren.”

Voor de NOM is de participatie om meerdere redenen logisch, vertelt investment manager Allard ter Horst: “Innovatieve verduurzaming van de maritieme sector is één van onze speerpunten. De productie in Warten, Friesland, maakt dat het Noorden echt betrokken is. Econowind heeft al contracten met scheepswerven en -eigenaren in binnen- en buitenland. Met een volwassen team maakt het bedrijf producten die voor de maritieme toekomst super interessant zijn. Wij maken daar graag deel van uit. Bovendien leidt het tot werkgelegenheid in de regio. Dat juichen wij toe.’’Inge Verschuur van Horizon Flevoland vindt Econowind een prachtige onderneming: “Wij verwachten dat het bedrijf op korte termijn heel hard kan groeien. Daarom past Econowind in ons Groeifonds. We zijn onder de indruk van het team, en van de andere aandeelhouders, die echt adviseren. Innovatie is een speerpunt voor ons natuurlijk, maar we zijn er ook om groei te helpen realiseren. Wij vinden Econowind wat dat betreft een inspirerend voorbeeld en hebben hoge verwachtingen.’’

In totaal is € 16 miljoen beschikbaar gesteld door de Provincie Flevoland en de Nederlandse Rijksoverheid.

Deel dit artikel

  • Natuurvergunning Schiphol klap in het gezicht LTO Noord

    Blikopzeewolde.nl- Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen meldt minister Van der Wal. Dit terwijl duizenden pas-melders nog niet zijn gelegaliseerd. LTO (Land- en tuinbouworganisatie) Noord vindt dit een klap in het gezicht

  • Doel Zeenergie: de helft van Zonnewoud in handen Zeewoldenaren

    Blikopzeewolde.nl- Het zonnepark Zonnewoud wordt gebouwd op grondgebied van Zeewolde. Op 25 augustus maakte de Lokale Omroep Zeewolde opnamen tijdens de bouw. Kijk hier mee. De burger-coöperatie Zeenergie wil

  • De IB-ondernemer is dit jaar de sjaak

    Blikopzeewolde.nl- Conclusie Miljoenontbijt: de IB-ondernemer is dit jaar het meest de klos. De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten