Begroting 2023 begint met forse plus (9.42 ton)

donderdag 29 september 2022 14:55

Blikopzeewolde.nl– De gemeentelijke begroting, het huishoudboekje, ziet er goed uit. Wethouder Winnie Prins kon een overschot van 9.42 ton presenteren. Dat betekent niet dat er op de  jaarrekening van 2026 datzelfde bedrag komt te staan. De begroting is feitelijk op het moment dat het gepresenteerd wordt al verouderd, in die zin dan gemeentelijke financiën een dynamisch proces is (‘daarom vind ik het ook zo leuk’, zegt Prins). Er kunnen allemaal tegenvallers komen maar zeker is dat er ruimte is om die op te vangen (zolang ze de negen ton niet overstijgen).

Het meerjarenperspectief is ook gunstig. Meer dan. Het voordeel op de komende begotingen loopt jaarlijks op tot € 2.488.000 in 2025. ‘Het verwachte
perspectief geeft geen aanleiding tot het opnemen van bezuinigingen’, staat te lezen in het lijvige boekwerk.

In 2026 verdampt het begrotingssaldo nagenoeg geheel, wat vooral veroorzaakt wordt
door de terugval in de Algemene uitkering. De uitkering van het rijk wordt minder door de opschalingskorting (Bizarre korting bedreigt begroting Zeewolde – Blik op Zeewolde) en een herverdeling van geld voor het Sociaal Domein (oa. zorg). Het rijk heeft hiervoor compensatie toegezegd, maar hard is dat dus niet. Toch staat de begroting voor dat jaar bijna op de nul. Voor 2027 kan dat wel eens heel anders zijn.

 

Deel dit artikel

  • Door uitspraak Raad van State moet bestemmingsplan uitbreiding Trekkersveld opnieuw

    Blikopzeewolde.nl- De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Trekkersveld 4 in Zeewolde. De Afdeling heeft het besluit van de gemeenteraad van 16 december

  • Informatiemiddag voor ouders van kinderen met autisme

    Blikopzeewolde.nl- Uitnodiging informatiemiddag voor ouders met kinderen met autisme. Welzijn organiseert voor de mantelzorgers met een kind of kinderen met autisme een informatiemiddag. Deze middag komt Mama Vita vertellen wie zij zijn

  • Feestelijke start bouw van project De Wachters

    Blikopzeewolde.nl- Op 20 september kwamen alle kopers van het project de Wachters in Zeewolde bijeen om gezamenlijk te vieren dat de bouw van hun woning van start is gegaan. Helmut Hermans,