Begroting 2023 begint met forse plus (9.42 ton)

donderdag 29 september 2022 14:55

Blikopzeewolde.nl– De gemeentelijke begroting, het huishoudboekje, ziet er goed uit. Wethouder Winnie Prins kon een overschot van 9.42 ton presenteren. Dat betekent niet dat er op de  jaarrekening van 2026 datzelfde bedrag komt te staan. De begroting is feitelijk op het moment dat het gepresenteerd wordt al verouderd, in die zin dan gemeentelijke financiën een dynamisch proces is (‘daarom vind ik het ook zo leuk’, zegt Prins). Er kunnen allemaal tegenvallers komen maar zeker is dat er ruimte is om die op te vangen (zolang ze de negen ton niet overstijgen).

Het meerjarenperspectief is ook gunstig. Meer dan. Het voordeel op de komende begotingen loopt jaarlijks op tot € 2.488.000 in 2025. ‘Het verwachte
perspectief geeft geen aanleiding tot het opnemen van bezuinigingen’, staat te lezen in het lijvige boekwerk.

In 2026 verdampt het begrotingssaldo nagenoeg geheel, wat vooral veroorzaakt wordt
door de terugval in de Algemene uitkering. De uitkering van het rijk wordt minder door de opschalingskorting (Bizarre korting bedreigt begroting Zeewolde – Blik op Zeewolde) en een herverdeling van geld voor het Sociaal Domein (oa. zorg). Het rijk heeft hiervoor compensatie toegezegd, maar hard is dat dus niet. Toch staat de begroting voor dat jaar bijna op de nul. Voor 2027 kan dat wel eens heel anders zijn.

 

Deel dit artikel

  • Woondeal: meer sociale woningbouw in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Het Rijk heeft afspraken gemaakt met Zeewolde (een van de ZUND- gemeenten naast Almere, Lelystad, Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten) over woningbouw. Klik op dit bericht en lees kosteloos verder op

  • Tentoonstelling ‘Het gezicht van eenzaamheid’ in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Samen kunnen we eenzaamheid wél

  • Start examentrainingen bij (huiswerkbegeleiding) JAM

    Blikopzeewolde.nl- Vlag uit en groot feest! Welke eindexamenleerling droomt daar niet van? Maar voor het zover is, moet er veel geleerd, geoefend en getraind worden. Dat kost de nodige tijd,