Beoordeling Woonpalet: betrokken, makkelijk aanspreekbaar en klantgericht

donderdag 18 augustus 2022 13:08

Blikopzeewolde.nl- Woningcorporatie Woonpalet scoort op alle onderdelen een 7 of hoger scoort, waarbij een 6 de norm is. Dat blijkt uit een visitatie (beoordeling) van bureau Cognitum over de afgelopen vier jaar. Er zijn ook aanbevelingen gedaan, een aantal zaken kunnen procedureel beter worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Eén daarvan is bijvoorbeeld het verder invulling geven aan de netwerken binnen het sociale domein. Het eerste gesprek hierover met de maatschappelijke partners staat al gepland.

De  commissie hoopt dat Woonpalet in staat zal blijven een goede balans te vinden in het  vastleggen van zaken en een betere besluitvorming met de in haar organisatie aanwezige lef en bereidheid tot innoveren, en ook een gezonde dosis boerenverstand.’ Woonpalet streeft bij de invulling van de overige aanbevelingen naar een goede balans tussen zorgvuldigheid en daadkracht.

Het rapport bevat ook een aantal mooie complimenten. Belanghebbenden typeren ons als betrokken, makkelijk aanspreekbaar en klantgericht. De visitatiecommissie maakte complimenten over de externe legitimering, over hoe belanghebbenden betrokken worden bij de keuzes over het woningbezit.

Elke woningcorporatie is verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Een visitatie bestaat uit een analyse van de prestaties langs vier perspectieven; presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen, en governance.

Deel dit artikel

  • Ondernemersmicrofoon: Wittenburg

    Blikopzeewolde.nl- De ondernemersmicrofoon zet leden van de Bedrijfskring in de belangstelling. Dit keer het bedrijf Wittenburg, gevestigd op het Trekkersveld. Aan het woord is Anne Looije. Wat is de

  • Bloomfields is terug!

    Blikopzeewolde.nl- Bloomfields is terug! Vanaf 17 januari is Bloomfields van Karin van Rijn weer terug in het dorp. Echter nu op een ander adres Schepenveld 12-20. Na een kleine

  • Onderzoek: kan je telefoon je gedachten lezen? Een derde van de Nederlanders denkt van wel

    Onderzoek: kan je telefoon je gedachten lezen? Een derde van de Nederlanders denkt van wel Een cybersecurity-adviseur bespreekt de mogelijke schending van privacy en veiligheid van cross-device tracking Bijna