Beoordeling Woonpalet: betrokken, makkelijk aanspreekbaar en klantgericht

donderdag 18 augustus 2022 13:08

Blikopzeewolde.nl- Woningcorporatie Woonpalet scoort op alle onderdelen een 7 of hoger scoort, waarbij een 6 de norm is. Dat blijkt uit een visitatie (beoordeling) van bureau Cognitum over de afgelopen vier jaar. Er zijn ook aanbevelingen gedaan, een aantal zaken kunnen procedureel beter worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Eén daarvan is bijvoorbeeld het verder invulling geven aan de netwerken binnen het sociale domein. Het eerste gesprek hierover met de maatschappelijke partners staat al gepland.

De  commissie hoopt dat Woonpalet in staat zal blijven een goede balans te vinden in het  vastleggen van zaken en een betere besluitvorming met de in haar organisatie aanwezige lef en bereidheid tot innoveren, en ook een gezonde dosis boerenverstand.’ Woonpalet streeft bij de invulling van de overige aanbevelingen naar een goede balans tussen zorgvuldigheid en daadkracht.

Het rapport bevat ook een aantal mooie complimenten. Belanghebbenden typeren ons als betrokken, makkelijk aanspreekbaar en klantgericht. De visitatiecommissie maakte complimenten over de externe legitimering, over hoe belanghebbenden betrokken worden bij de keuzes over het woningbezit.

Elke woningcorporatie is verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Een visitatie bestaat uit een analyse van de prestaties langs vier perspectieven; presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen, en governance.

Deel dit artikel

  • Natuurvergunning Schiphol klap in het gezicht LTO Noord

    Blikopzeewolde.nl- Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen meldt minister Van der Wal. Dit terwijl duizenden pas-melders nog niet zijn gelegaliseerd. LTO (Land- en tuinbouworganisatie) Noord vindt dit een klap in het gezicht

  • Doel Zeenergie: de helft van Zonnewoud in handen Zeewoldenaren

    Blikopzeewolde.nl- Het zonnepark Zonnewoud wordt gebouwd op grondgebied van Zeewolde. Op 25 augustus maakte de Lokale Omroep Zeewolde opnamen tijdens de bouw. Kijk hier mee. De burger-coöperatie Zeenergie wil

  • De IB-ondernemer is dit jaar de sjaak

    Blikopzeewolde.nl- Conclusie Miljoenontbijt: de IB-ondernemer is dit jaar het meest de klos. De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten