Bermen buitengebied Zeewolde worden natuurlijker

zondag 2 april 2023 14:23
Blikopzeewolde.nl- De biodiversiteit in de bermen in het buitengebied neemt de komende jaren toe, dat is de verwachting bij de gemeente Zeewolde. Klik op  dit bericht en lees zonder kosten meer op blikopzeewolde.nl Het ecologisch bermbeheer zal geleidelijk toenemen doordat de bermen niet vaker dan twee keer per jaar gemaaid worden. Daardoor komen meer wilde bloemen en kruiden in bloei. Zo groeien spontaan planten als klaver, duizendblad, boterbloemen, paardenbloemen en knoopkruid in de wegberm. De kruiden geven de bermen een vrolijke kleur en trekken tal van insecten aan zoals vlinders, sluipwespen en bijen. Deze insecten vormen weer een belangrijke voedselbron voor andere dieren en ze zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen. Het vergroten van de biodiversiteit draagt zo bij aan de instandhouding van het evenwicht in de natuur. 
Via haar rentmeesters verpacht gemeente Zeewolde veel bermen in het buitengebied. Geinteresseerden konden zich via een openbare inschrijving melden om de berm(en) voor de komende drie jaar te pachten. De periode om in te kunnen schrijven is voorbij en de bermen zijn inmiddels verpacht. Via de rentmeester heeft de gemeente Zeewolde pachters uitgedaagd om te kiezen voor het “ecologisch maaien” van de berm. Als pachters hiervoor kiezen, kunnen ze een financiele bijdrage/vergoeding van de overheid ontvangen. In Zeewolde hebben alle pachters er voor gekozen om de bermen ecologisch te beheren. 
De bermen worden tweemaal per jaar worden gemaaid (niet vaker), dat mest alleen bij hoge uitzondering mag worden opgebracht en chemische bestrijdingsmiddelen niet zijn toegestaan. Daarnaast hebben enkele pachters aangegeven de bermen die zij in beheer hebben, gefaseerd te maaien. Hierbij wordt de berm niet in één keer gemaaid maar in delen, waarbij er voor een langere periode van het jaar hoog gras en bloeiende kruiden aanwezig zijn. 
 
De verwachting is dat de biodiversiteit in de bermen in het buitengebied door het ecologisch bermbeheer geleidelijk toe gaat nemen. Door de bermen minder te maaien en het maaisel af te voeren, komen er meer wilde bloemen en kruiden in bloei. Zo groeien spontaan planten als klaver, duizendblad, boterbloemen, paardenbloemen en knoopkruid in de wegberm. De kruiden geven de bermen een vrolijke kleur en trekken tal van insecten aan zoals vlinders, sluipwespen en bijen. Deze insecten vormen weer een belangrijke voedselbron voor andere dieren en ze zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen. Het vergroten van de biodiversiteit draagt zo bij aan de instandhouding van het evenwicht in de natuur. 

Deel dit artikel

  • Ontdek jouw warmtelekje, vraag een gratis warmtescan

    Blikopzeewolde.nl- Vraag je je af of er warmtelekjes zijn in de gevel van jouw woning? Vraag een gratis warmtescan aan bij Energieloket Zeewolde. Ontdek zo jouw warmtelekken.  Zo kun je goede

  • Pret op de boerderij (Bij boer Sjaak)

    Blikopzeewolde.nl- Boeren tuinders doorheen het hele land pakken ook dit jaar weer uit met kerst. Boeren en tuinders willen hiermee bruggen slaan in de samenleving. In Zeewolde is er

  • People for People brengt magie Sinterklaas naar vluchtelingenkinderen in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Pepernoten, speelgoed en een bezoek van Sint en Piet is niet voor elk kind in Nederland is het vanzelfsprekend. Daarom organiseert stichting People for People op dinsdag 5 december een