Besluit oud college van tafel: Ark mag geen drie, maar één jaar blijven

donderdag 28 juli 2022 10:45

Blikopzeewolde.nl- De Ark van Noach, afgemeerd aan het Tulpeiland,  mag geen drie jaar blijven zoals het oude college besloot, maar iets meer dan één jaar: tot eind september 2023. En dan ook nog ‘als vergunning wordt verleend.’ Het vorige college nam het besluit kort voordat het het veld moest ruimen voor het nieuwe college. De ark laten liggen zou de gemeente, was de gedachte toen, wel goed uitkomen, want er is horeca en toiletgelegenheid aan boord. het kwam de eigenaar ook wel uit, die wil een andere invulling van het bijbels museum.

Het Arkmuseum ligt inmiddels alweer ruim drie maanden afgemeerd aan het Tulpeiland. Omdat de huurovereenkomst per 11 juli verliep moest besloten worden over een eventuele verlenging van de ligduur.

Voor de kortere periode van ruim een jaar is in de gewijzigde politieke situatie, waarin Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie de overgrote meerderheid hebben, meer draagvlak. Het college geeft als argument dat er zo meer ruimte ontstaat om een meer definitieve inrichting van het eiland met (bijvoorbeeld) voorzieningen voor horeca en watersport voor te bereiden.

Foto: Nico Westerink

Deel dit artikel

 • College deelt zorgen agrariërs en verzoekt provincie ‘maatwerk’

  Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde roept de de provincie Flevoland op het landelijk stikstofbeleid niet zonder meer uit te voeren en te streven naar maatwerk door in gesprek te gaan met

  Lees meer
 • Defensie verkent mogelijkheden kazerne in Zeewolde

  Blikopzeewolde.nl- Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven ook op het grondgebied van de gemeente Zeewolde naar vestigingsmogelijkheden te kijken voor een nieuw te bouwen kazernecomplex. De staatssecretaris van Defensie heeft in

  Lees meer
 • Omgekeerde vlaggen moeten weg, maar daar hebben boeren ruim een maand de tijd voor

  Blikopzeewolde.nl- Ook in Flevoland hangen vlaggen en protestborden. In diverse gemeenten worden hierover goede gesprekken gevoerd met de boeren die de vlaggen hebben opgehangen en met mensen die hier aanstoot

  Lees meer