Besluit oud college van tafel: Ark mag geen drie, maar één jaar blijven

donderdag 28 juli 2022 10:45

Blikopzeewolde.nl- De Ark van Noach, afgemeerd aan het Tulpeiland,  mag geen drie jaar blijven zoals het oude college besloot, maar iets meer dan één jaar: tot eind september 2023. En dan ook nog ‘als vergunning wordt verleend.’ Het vorige college nam het besluit kort voordat het het veld moest ruimen voor het nieuwe college. De ark laten liggen zou de gemeente, was de gedachte toen, wel goed uitkomen, want er is horeca en toiletgelegenheid aan boord. het kwam de eigenaar ook wel uit, die wil een andere invulling van het bijbels museum.

Het Arkmuseum ligt inmiddels alweer ruim drie maanden afgemeerd aan het Tulpeiland. Omdat de huurovereenkomst per 11 juli verliep moest besloten worden over een eventuele verlenging van de ligduur.

Voor de kortere periode van ruim een jaar is in de gewijzigde politieke situatie, waarin Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie de overgrote meerderheid hebben, meer draagvlak. Het college geeft als argument dat er zo meer ruimte ontstaat om een meer definitieve inrichting van het eiland met (bijvoorbeeld) voorzieningen voor horeca en watersport voor te bereiden.

Foto: Nico Westerink

Deel dit artikel

  • Column: Weet wat je kiest!

    Blikopzeewolde.nl- Vandaag gaan we weer naar de stembus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Maak vooral gebruik van je stemrecht! En laat je leiden door wat goed voor jou

  • Straathoekwerk: Wie wordt er nu blij van dit regeltje?

    Blikopzeewolde.nl- Wie er blij wordt van de wettelijke aanbestedingsregels rondom het straathoekwerk? De gemeente niet, te lezen aan de toon van het persbericht, Nummer-13 niet- de organisatie die het straathoekwerk

  • Verbouwing raadszaal: gemeenteraad weg uit gemeentehuis

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad zelf moet er nog een beslissing over nemen maar als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt worden er straks geen vergaderingen van de gemeenteraad