Besluit oud college van tafel: Ark mag geen drie, maar één jaar blijven

donderdag 28 juli 2022 10:45

Blikopzeewolde.nl- De Ark van Noach, afgemeerd aan het Tulpeiland,  mag geen drie jaar blijven zoals het oude college besloot, maar iets meer dan één jaar: tot eind september 2023. En dan ook nog ‘als vergunning wordt verleend.’ Het vorige college nam het besluit kort voordat het het veld moest ruimen voor het nieuwe college. De ark laten liggen zou de gemeente, was de gedachte toen, wel goed uitkomen, want er is horeca en toiletgelegenheid aan boord. het kwam de eigenaar ook wel uit, die wil een andere invulling van het bijbels museum.

Het Arkmuseum ligt inmiddels alweer ruim drie maanden afgemeerd aan het Tulpeiland. Omdat de huurovereenkomst per 11 juli verliep moest besloten worden over een eventuele verlenging van de ligduur.

Voor de kortere periode van ruim een jaar is in de gewijzigde politieke situatie, waarin Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie de overgrote meerderheid hebben, meer draagvlak. Het college geeft als argument dat er zo meer ruimte ontstaat om een meer definitieve inrichting van het eiland met (bijvoorbeeld) voorzieningen voor horeca en watersport voor te bereiden.

Foto: Nico Westerink

Deel dit artikel

  • Tentoonstelling ‘Het gezicht van eenzaamheid’ in Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of alleen. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Samen kunnen we eenzaamheid wél

  • Start examentrainingen bij (huiswerkbegeleiding) JAM

    Blikopzeewolde.nl- Vlag uit en groot feest! Welke eindexamenleerling droomt daar niet van? Maar voor het zover is, moet er veel geleerd, geoefend en getraind worden. Dat kost de nodige tijd,

  • Belangstelling CdK voor Waterpark Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl-  Op vrijdag 10 maart bracht de commissaris van de koning van de provincie Flevoland, Leen Verbeek, een bezoek aan Zeewolde. Aanleiding van het bezoek was om de CdK te