Bestemmingsplan Trekkersveld IV ter inzage

maandag 21 maart 2022 14:21

www.blikopzeewolde.nl  Op dinsdag 15 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde unaniem besloten om, volgens de hiervoor te volgen procedure,  het bestemmingsplan Trekkersveld 4 ter inzage te leggen.  Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf woensdag 23 maart 2022 zes weken ter inzage.

Het plangebied is begrensd door het huidige Trekkersveld III, de Gooiseweg, de Knardijk en de Hoge Vaart. Het bestemmingsplan ziet op de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein. Hiervan is circa 166 hectare bedoeld voor het realiseren van een datacenter. De overige circa 35 hectare is bestemd als reguliere uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld.

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Trekkersveld IV gewijzigd vastgesteld. Onderdeel van dit bestemmingsplan zijn de milieueffectrapportage Trekkersveld IV en het beeldkwaliteitsplan Trekkersveld IV. Deze beide documenten zijn ook op 16 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

 • Toevoegen van een bestemming Bedrijventerrein- Hoogspanningschakelstation en daarbij behorende aanpassingen in regels en op de verbeelding.
 • Aanpassing in de voorwaardelijke verplichting in het kader van de koppeling van het Beeldkwaliteitsplan.
 • In het beeldkwaliteitsplan zijn diverse wijzigingen opgenomen met betrekking tot landschappelijke inpassing en ecologische voorzieningen.
 • In de toelichting zijn het addendum van het MER en de resultaten van de nieuwe (aanvullende) onderzoeken verwerkt.

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de lijst met aanpassingen die onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 23 maart 2022 zes weken ter inzage bij het publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde. U kunt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u de stukken terugvinden op www.zeewolde.nl/trekkersveld4. Om de stukken fysiek in te zien in het gemeentehuis, moet vooraf een afspraak worden gemaakt via (036)5229522. Het inzien van de stukken op afspraak is alleen mogelijk op maandag- en donderdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Aanvullende informatie over inzage(termijn), beroepsmogelijkheden en inwerkingtreding vindt u via www.zeewolde.nl/bekendmakingen.

 

Deel dit artikel

 • Open dag bouwplaats kruispunt N302 Ganzenweg-Knardijk.

  Blikopzeewolde.nl- De provincie Flevoland houdt open dag op de bouwplaats N302 Ganzenweg-Knardijk. Sinds 2020 wordt er gewerkt; de turborotonde N302 Ganzenweg-Knardijk wordt omgebouwd zodat het wegverkeer straks weer vlot en

  Lees meer
 • Kistenbewaring belangrijk voor toekomst biologische boer

  Blikopzeewolde.nl- Nét voordat de oogst gaat beginnen, is de kistenbewaring van Maatschap Veenink  klaar. De toekomstbestendige schuur kan er mede voor kan zorgen dat de  biologische producten op een goede

  Lees meer
 • Auto huren via vergelijkingssite

  Blikopzeewolde.nl – Vandaag de dag kun je ontzettend veel vergelijken. Niet alleen de zorgverzekering, het telefoonabonnement of de energieleverancier, je kunt ook de verhuurder van je auto vergelijken. Maar hoe werkt

  Lees meer