Bewoners ook zelf aan de slag in de warmtetransitie

woensdag 13 september 2023 15:46

Blikopzeewolde.nl- De energietransitie in Flevoland is in volle gang. Bijna een kwart van alle windenergie in Nederland komt uit onze provincie. Tegelijk staat de warmtetransitie, de overgang naar warmte uit duurzamere bronnen dan aardgas, nog maar in de kinderschoenen. Hier liggen kansen voor Flevolandse energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven. Energie van Flevoland organiseert deze herfst een kenniskring warmte. Via deze kenniskring bereidt je jezelf als energiecoöperatie of ander bewonersinitiatief helemaal voor om ook een rol te pakken in de warmtetransitie.

In Flevoland zijn bewoners al op verschillende manieren betrokken bij de verduurzaming van hun woning of buurt. Deze Flevolanders zetten allemaal stappen richting aardgasvrij wonen. De gemeenten hebben een regierol in de manier waarop en wanneer buurten en wijken van het aardgas afgaan tot 2050. Tegelijkertijd kunnen bewonersinitiatieven zoals energiecoöperaties een waardevolle rol spelen in deze enorme opgave. Maar welke rol kun je op je nemen als bewonersinitiatief? Om deze vraag te beantwoorden organiseert Energie van Flevoland een kenniskring warmte. Je leert wat er allemaal bij komt kijken om als regio over te stappen op duurzaam opgewekte warmte. Daarnaast wil Energie van Flevoland de deelnemers voorzien van voldoende kennis om zelf aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een lokaal warmte initiatief.

De Flevolandse energiecoöperaties, haar leden en Flevolanders die graag willen werken aan bijvoorbeeld een buurtwarmtenet. Voorkennis van de warmtetransitie is niet nodig, een open en leergierige houding wel.

Het volledige programma inclusief cursusdata en de locatie vindt je op https://www.energievanflevoland.nl/nieuws. Via deze pagina kun je jezelf ook inschrijven. Ben je lid van één van de Flevolandse energiecoöperaties? Dan kun je deze training kosteloos volgen. Ben je (nog) geen lid van een Flevolandse energiecoöperatie dan kost de gehele cursus €20.

De Flevolandse energiecoöperaties zijn verenigd in koepelorganisatie Energie van Flevoland. Energie van Flevoland wil bereiken dat overheden bij duurzame energieprojecten de burger als uitgangspunt nemen. Deze moet het eigenaarschap over de energievoorziening in handen hebben. Anders gezegd: Energie van Flevoland staat voor lokaal eigendom.

Deel dit artikel

  • Ploggen met Leefbaar Zeewolde voor een dorp zonder zwerfafval

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert Leefbaar Zeewolde voor de vijfde maal het jaarlijkse Plogging Evenement. De lokale partij zal daarvoor afvalzakken uitreiken en ploggers voorzien van een hesje en handschoenen.

  • Wijkchallenge: delen is duurzamer dan bezitten

    Blikopzeewolde.nl- In een circulaire wijk zorgen we ervoor dat grondstoffen en materialen in de buurt worden hergebruikt. Samen kun je ongelooflijk veel grondstoffen besparen in de wijk.  Doe je

  • Ideetje voor 40 jaar Zeewolde? Geef het jubeljaar vorm!

    Blikopzeewolde.nl- Op woensdag 4 oktober organiseert de gemeente een avond over de viering van 40 jaar Zeewolde. Voor deze avond zijn de inwoners uitgenodigd die een idee/activiteit hebben aangedragen