Bizarre korting bedreigt begroting Zeewolde

donderdag 2 juni 2022 12:00

www.blikopzeewolde.nl Gemeentefinanciën. Heel belangrijk, maar ook niet een onderwerp waar de lezer dolenthousiast van wordt. We gaan het toch hebben over iets heel vreemds;  de opschalingskorting die het rijk gemeenten oplegt. Geen gemeente ontkomt hieraan, ook Zeewolde niet. De korting is een jaar of tien geleden ingevoerd. Toenmalig minister Ronald Plasterk wilde gemeenten bij elkaar voegen, opschalen dus. Dat zou efficiënter zijn en onder ander geld besparen.

Omdat gemeenten geld zouden besparen, onder andere doordat het ambtelijk apparaat wel zou inkrimpen, konden ze best gekort worden op de uitkering uit het gemeentefonds, zo dacht de PvdA-er. Een korting dus. In totaal 975 miljoen. De VNG, de vereniging van Nederlandse Gemeenten was er natuurlijk niet blij mee, maar de protesten hadden toen geen enkel effect, later wel.

Het plan van Plasterk voor de samenvoeging van gemeenten ging niet door. Er zijn in de afgelopen tien jaar wel gemeentelijke herindelingen geweest maar bij lange na niet op de schaal die de voormalige minister voor ogen had. De korting was wel ingevoerd en is nog steeds ‘actief’. De laatste jaren staat de korting echter op ‘non actief’, wordt dus niet uitgevoerd. De protesten van de VNG hadden uiteindelijk wel succes.

Nu staat de korting voor de komende jaren weer op actief. ‘Dat is een zorg voor de komende begrotingen’, zegt Wim van der Es, wethouder financiën van Zeewolde. Hoeveel de korting is voor de gemeente is niet goed te zeggen. Tussen de paar ton en de anderhalf miljoen, schat zijn rechterhand, de meestercijferaar van de gemeente John-Pierre van Veldhoven.

Van der Es hoopt dat de  korting van tafel gaat maar is verstandig en anticipeert wel op het aanblijven ervan. Hij laat de effecten daarvan onderzoeken, een plotse confrontatie met tekorten blijft hij zo voor. Veel te kiezen valt er echter niet, het is of het in het aantal voorzieningen schrappen of de lasten voor de burger verzwaren. Van der Es’ eigen partij de VVD is met de meerderheid van de gemeenteraad fel tegen verhoging van deze Onroerend Zaak Belasting, maar, zegt hij, er is nog wel ruimte om te verhogen. Aan de verhoging zit wel een ‘plafond’, een limiet die door het rijk is vastgesteld.

De OZB is de afgelopen twee jaar al een beetje bij beetje verhoogd om het voorzieningenniveau op peil te houden. De keuze zal wel steeds moeilijker worden. Vooralsnog is dat echter hypotetisch, want de rijkskorting wordt misschien wel geschrapt.

 

Deel dit artikel

 • College deelt zorgen agrariërs en verzoekt provincie ‘maatwerk’

  Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde roept de de provincie Flevoland op het landelijk stikstofbeleid niet zonder meer uit te voeren en te streven naar maatwerk door in gesprek te gaan met

  Lees meer
 • Defensie verkent mogelijkheden kazerne in Zeewolde

  Blikopzeewolde.nl- Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven ook op het grondgebied van de gemeente Zeewolde naar vestigingsmogelijkheden te kijken voor een nieuw te bouwen kazernecomplex. De staatssecretaris van Defensie heeft in

  Lees meer
 • Omgekeerde vlaggen moeten weg, maar daar hebben boeren ruim een maand de tijd voor

  Blikopzeewolde.nl- Ook in Flevoland hangen vlaggen en protestborden. In diverse gemeenten worden hierover goede gesprekken gevoerd met de boeren die de vlaggen hebben opgehangen en met mensen die hier aanstoot

  Lees meer