Bizarre korting bedreigt begroting Zeewolde

donderdag 2 juni 2022 12:00

www.blikopzeewolde.nl Gemeentefinanciën. Heel belangrijk, maar ook niet een onderwerp waar de lezer dolenthousiast van wordt. We gaan het toch hebben over iets heel vreemds;  de opschalingskorting die het rijk gemeenten oplegt. Geen gemeente ontkomt hieraan, ook Zeewolde niet. De korting is een jaar of tien geleden ingevoerd. Toenmalig minister Ronald Plasterk wilde gemeenten bij elkaar voegen, opschalen dus. Dat zou efficiënter zijn en onder ander geld besparen.

Omdat gemeenten geld zouden besparen, onder andere doordat het ambtelijk apparaat wel zou inkrimpen, konden ze best gekort worden op de uitkering uit het gemeentefonds, zo dacht de PvdA-er. Een korting dus. In totaal 975 miljoen. De VNG, de vereniging van Nederlandse Gemeenten was er natuurlijk niet blij mee, maar de protesten hadden toen geen enkel effect, later wel.

Het plan van Plasterk voor de samenvoeging van gemeenten ging niet door. Er zijn in de afgelopen tien jaar wel gemeentelijke herindelingen geweest maar bij lange na niet op de schaal die de voormalige minister voor ogen had. De korting was wel ingevoerd en is nog steeds ‘actief’. De laatste jaren staat de korting echter op ‘non actief’, wordt dus niet uitgevoerd. De protesten van de VNG hadden uiteindelijk wel succes.

Nu staat de korting voor de komende jaren weer op actief. ‘Dat is een zorg voor de komende begrotingen’, zegt Wim van der Es, wethouder financiën van Zeewolde. Hoeveel de korting is voor de gemeente is niet goed te zeggen. Tussen de paar ton en de anderhalf miljoen, schat zijn rechterhand, de meestercijferaar van de gemeente John-Pierre van Veldhoven.

Van der Es hoopt dat de  korting van tafel gaat maar is verstandig en anticipeert wel op het aanblijven ervan. Hij laat de effecten daarvan onderzoeken, een plotse confrontatie met tekorten blijft hij zo voor. Veel te kiezen valt er echter niet, het is of het in het aantal voorzieningen schrappen of de lasten voor de burger verzwaren. Van der Es’ eigen partij de VVD is met de meerderheid van de gemeenteraad fel tegen verhoging van deze Onroerend Zaak Belasting, maar, zegt hij, er is nog wel ruimte om te verhogen. Aan de verhoging zit wel een ‘plafond’, een limiet die door het rijk is vastgesteld.

De OZB is de afgelopen twee jaar al een beetje bij beetje verhoogd om het voorzieningenniveau op peil te houden. De keuze zal wel steeds moeilijker worden. Vooralsnog is dat echter hypotetisch, want de rijkskorting wordt misschien wel geschrapt.

 

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd