BOA krijgt meer bevoegdheden

donderdag 10 februari 2022 14:25

 www.blikopzeewolde.nl. Een landelijke trend is dat handhavers steeds meer te maken krijgen met agressie (conflicten en/of dreigende situaties). Er is dan ook nu een voorstel om de bevoegdheden van de BOA’s uit te
breiden zodat ze hun handhavingstaak optimaal uit kunnen voeren. Hun voornaamste raak is het borgen van veiligheid (van henzelf en de burger op straat) en preventief optreden ter voorkoming van een ernstige escalatie.

BOA’s hebben momenteel zelf niet de bevoegdheden om altijd adequaat op te treden. Het kan ook lang duren voordat BOA’s ondersteuning van de politie krijgen omdat deze vaak andere prioriteiten heeft (levensbedreigende situaties, zwaardere delicten).

Als voorbeeld  een verdachte van een winkeldiefstal.  Met de huidige bevoegdheden die een BOA heeft mag de verdachte wel worden aangehouden, maar mag er absoluut geen dwang worden gebruikt als de verdachte niet blijft staan. Sterker nog, de BOA moet wijken als de verdachte een vluchtpoging onderneemt. Dit geldt ook situaties waarin vernielingen worden aangericht of een opstootje dreigt te ontaarden in een vechtpartij of als de BOA (verbaal) wordt bedreigd. Dit is  een onwenselijke situatie, zowel voor de veiligheid van onze medewerker als ook voor de beeldvorming in de samenleving.

Momenteel is de NBB (Nederlandse BOA bond) met de Minister van Justitie in gesprek over een wet die de uitbreiding van bevoegdheden van de BOA’s regelt. Daarop vooruitlopend mag een gemeente maatwerk leveren van de Minister, mits het geweldsmonopolie van de politie maar erkend wordt.

De uitbreiding van de bevoegdheden dienen uitsluitend om te voorkomen dat een situatie escaleert en het vergroten van de veiligheid. Onder de uitbreiding van de bevoegdheden wordt verstaan: de geweldsbevoegdheid (tegenhouden en vasthouden), de veiligheidsfouillering, de vervoersfouillering en de insluitingsfouillering. Hiertoe is het wel van belang dat de BOA’s gefaciliteerd worden door ze handboeien ter beschikking te stellen. De BOA wordt ook uitgerust met handboeien, om
de periode tussen aanhouden en het arriveren van de politie te overbruggen.

Deze bevoegdheden mogen pas worden uitgeoefend indien de BOA heeft voldaan aan de bekwaamheidseisen als gesteld in de Regeling Toetsing
Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar. Het gaat nadrukkelijk niet om het gebruik van geweldsmiddelen zoals een wapenstok of een pepperspray, het geweldsmonopolie bij de politie en niet bij de BOA’s.

Er is nog goedkeuring van het Openbaar Ministerie (OM) vereist, maar op ambtelijk niveau is er al instemming verkregen voor deze uitbreiding. De verwachting is dat het OM de goedkeuring zonder meer verleent. Hierna gaan de BOA’s de vereiste opleiding volgen en wordt hun uitrusting uitgebreid.

 

Deel dit artikel

  • Gemeente verlengd overeenkomst met Zeewoldes uitzendbureau Flevo Direct

    Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde heeft een raamovereenkomst voor uitzendkrachten met uitzendbureau Flevo Direct in Zeewolde. De overeenkomst met een looptijd van 2 jaar eindigde per 1 maart en wordt nu met

  • Vacature: VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde zoekt een voorzitter

    Blikopzeewolde.nl-  De stichting VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde, is sinds 2013 de koepelorganisatie van het georganiseerde bedrijfsleven in Zeewolde. De zelfstandige verenigingen Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) en de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ)

  • BIZ Trekkersveld: ‘Samenwerken is belangrijker dan ooit’

    Blikopzeewolde.nl- In juni kunnen ondernemers op het Trekkersveld stemmen over de BIZ. De Bedrijfskring, die het project trekt, zoekt ambassadeurs. Voorzitter Luuk Salomons: 'Als ambassadeur ben je hèt klankbord voor het