BOA krijgt meer bevoegdheden

donderdag 10 februari 2022 14:25

 www.blikopzeewolde.nl. Een landelijke trend is dat handhavers steeds meer te maken krijgen met agressie (conflicten en/of dreigende situaties). Er is dan ook nu een voorstel om de bevoegdheden van de BOA’s uit te
breiden zodat ze hun handhavingstaak optimaal uit kunnen voeren. Hun voornaamste raak is het borgen van veiligheid (van henzelf en de burger op straat) en preventief optreden ter voorkoming van een ernstige escalatie.

BOA’s hebben momenteel zelf niet de bevoegdheden om altijd adequaat op te treden. Het kan ook lang duren voordat BOA’s ondersteuning van de politie krijgen omdat deze vaak andere prioriteiten heeft (levensbedreigende situaties, zwaardere delicten).

Als voorbeeld  een verdachte van een winkeldiefstal.  Met de huidige bevoegdheden die een BOA heeft mag de verdachte wel worden aangehouden, maar mag er absoluut geen dwang worden gebruikt als de verdachte niet blijft staan. Sterker nog, de BOA moet wijken als de verdachte een vluchtpoging onderneemt. Dit geldt ook situaties waarin vernielingen worden aangericht of een opstootje dreigt te ontaarden in een vechtpartij of als de BOA (verbaal) wordt bedreigd. Dit is  een onwenselijke situatie, zowel voor de veiligheid van onze medewerker als ook voor de beeldvorming in de samenleving.

Momenteel is de NBB (Nederlandse BOA bond) met de Minister van Justitie in gesprek over een wet die de uitbreiding van bevoegdheden van de BOA’s regelt. Daarop vooruitlopend mag een gemeente maatwerk leveren van de Minister, mits het geweldsmonopolie van de politie maar erkend wordt.

De uitbreiding van de bevoegdheden dienen uitsluitend om te voorkomen dat een situatie escaleert en het vergroten van de veiligheid. Onder de uitbreiding van de bevoegdheden wordt verstaan: de geweldsbevoegdheid (tegenhouden en vasthouden), de veiligheidsfouillering, de vervoersfouillering en de insluitingsfouillering. Hiertoe is het wel van belang dat de BOA’s gefaciliteerd worden door ze handboeien ter beschikking te stellen. De BOA wordt ook uitgerust met handboeien, om
de periode tussen aanhouden en het arriveren van de politie te overbruggen.

Deze bevoegdheden mogen pas worden uitgeoefend indien de BOA heeft voldaan aan de bekwaamheidseisen als gesteld in de Regeling Toetsing
Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar. Het gaat nadrukkelijk niet om het gebruik van geweldsmiddelen zoals een wapenstok of een pepperspray, het geweldsmonopolie bij de politie en niet bij de BOA’s.

Er is nog goedkeuring van het Openbaar Ministerie (OM) vereist, maar op ambtelijk niveau is er al instemming verkregen voor deze uitbreiding. De verwachting is dat het OM de goedkeuring zonder meer verleent. Hierna gaan de BOA’s de vereiste opleiding volgen en wordt hun uitrusting uitgebreid.

 

Deel dit artikel

  • Natuurvergunning Schiphol klap in het gezicht LTO Noord

    Blikopzeewolde.nl- Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen meldt minister Van der Wal. Dit terwijl duizenden pas-melders nog niet zijn gelegaliseerd. LTO (Land- en tuinbouworganisatie) Noord vindt dit een klap in het gezicht

  • Doel Zeenergie: de helft van Zonnewoud in handen Zeewoldenaren

    Blikopzeewolde.nl- Het zonnepark Zonnewoud wordt gebouwd op grondgebied van Zeewolde. Op 25 augustus maakte de Lokale Omroep Zeewolde opnamen tijdens de bouw. Kijk hier mee. De burger-coöperatie Zeenergie wil

  • De IB-ondernemer is dit jaar de sjaak

    Blikopzeewolde.nl- Conclusie Miljoenontbijt: de IB-ondernemer is dit jaar het meest de klos. De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten