Boeren en tuinders maken werk van paddenstoelen

maandag 13 november 2023 12:03

Blikopzeewolde.nl- In Nederland worden door bijna 100 bedrijven jaarlijks honderden miljoenen kilogram paddenstoelen gekweekt. Toch bestaat er al een aantal jaren geen opleiding meer gespecialiseerd in het kweken van paddenstoelen. Dit terwijl de paddenstoelenteelt innovatief, duurzaam en het perfecte voorbeeld is van kringlooplandbouw.  LTO Noord is daarom in opdracht van de LTO Paddenstoelenteelt gestart met het opzetten van een brancheopleiding paddenstoelenteelt.

‘Het is enorm zonde dat er zo weinig aandacht is voor paddenstoelenteelt en dat er geen opleiding voor is. Dit terwijl werkgevers wel aangeven er behoefte aan te hebben. Daarom hebben we zelf de handschoen opgepakt’, zegt Eric Douma, bestuurder bij LTO Noord en portefeuillehouder Ondernemerschap & Onderwijs bij LTO Nederland.

‘Werkgevers, scholen en deelnemers. Iedereen is enthousiast over deze opleiding, omdat het voorziet in een duidelijke behoefte sectorbreed. We hopen hiermee een goede bijdrage te kunnen leveren aan de paddenstoelenteelt nu en in de toekomst in Nederland’, zegt Tom van Wijk, voorzitter bij LTO Paddenstoelenteelt.

Nederlandse paddenstoelen worden gekweekt op paardenmest, slachtkuikenmest en stro uit de tarweteelt. Dit wordt via compostering opgewerkt tot een productiemateriaal voor allerlei soorten champignons, geschikt om te eten. De reststromen kunnen vervolgens in andere sectoren benut worden voor het verhogen van de vruchtbaarheid in de bodem. Hiermee is de teelt van Nederlandse paddenstoelen een schoolvoorbeeld van duurzaamheid en kringlooplandbouw voor heel Europa.

Afgelopen september is de vaktechnische opleiding gestart. Aan de eerste module hebben 14 mensen deelgenomen. Elke bijeenkomst vindt plaats op de kwekerij van een deelnemer of een ondernemer uit de sector. De doelgroep van de opleiding zijn kinderen van ondernemers, kaderpersoneel, arbeidsmigranten die intern doorgroeien naar leidinggevende functies en bijvoorbeeld teeltbegeleiders.

LTO Paddenstoelenteelt heeft in de afgelopen periode met veel werkgevers gesproken over de scholingsbehoefte van werknemers in de sector. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met het MBO- en HBO-onderwijs en met andere sectoren (boomkwekerij en glastuinbouw) over de ervaringen van het inrichten, het uitvoeren en het duurzaam aantrekkelijk houden van een brancheopleiding. De positieve ervaringen en aandachtspunten zijn hierbij opgehaald. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht om op bepaalde thema’s aan te haken bij bestaande initiatieven.

 

Deel dit artikel

  • Avond van de Ondernemer: Topondernemers presenteren zich

    Blikopzeewolde.nl- Elk jaar midden november komen ondernemers en genomineerden voor de Topondernemers bijeen in grandcafe/theater The Lux. Deze editie niet meer de Ondernemer- en Centrumondernemer van het jaar, maar de

  • Avond van de Ondernemer: ‘Niets is wat het lijkt’

    Blikopzeewolde.nl- 'Niets is wat het lijkt' is het thema van de 'Avond van de Ondernemer'. Deze wordt donderdag 16 november gehouden in The Lux en is exclusief voor ondernemers uit

  • Natuurvergunning Schiphol klap in het gezicht LTO Noord

    Blikopzeewolde.nl- Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen meldt minister Van der Wal. Dit terwijl duizenden pas-melders nog niet zijn gelegaliseerd. LTO (Land- en tuinbouworganisatie) Noord vindt dit een klap in het gezicht