Campagne Urgenda: korting voor 1001 hectare kruidenrijke akkers

dinsdag 27 juni 2023 15:00
Blikopzeewolde.nl- Vanaf nu kunnen akkerbouwers in Flevoland 40% korting krijgen op soortenrijke groenbemestermengsels. Flevoland draagt bij aan de actie 1001ha groenbemestermengsels van Urgenda. 40 akkerbouwers kunnen meedoen en krijgen voor ieder 5 hectare uitprobeerkorting. Zo kunnen zij ervaren hoe met de soortenrijke mengsels de biodiversiteit en bodemgezondheid toeneemt. En hoe zij kunstmest kunnen reduceren. De provincie Flevoland zorgt in samenwerking met het Actieplan Bodem en Water dat aanvullende Flevolandse voor informatieve bijeenkomsten.
Groenbemestermengsels dragen bij aan organische stof opbouw, biodiversiteit, vastleggen van nutriënten in de winter, de bodem beschermen bij grote hoeveelheden neerslag en bijdragen aan de biologische verwering van de bodem in de winter. Mengsels met vlinderbloemigen zijn duurder in aanschaf, maar leggen stikstof uit de lucht vast waardoor kunstmest en CO2 kunnen worden bespaard. Met deze actie kan geld worden bespaard en dragen we samen bij aan een beter klimaat. Uit een pilot van 1001ha groenbemestermengsels in Zeeland bespaarden 40 akkerbouwers gemiddeld 20% op kunstmest en 24% op dierlijke mest.
Om zoveel mogelijk van deze actie en van elkaar te leren wordt in Flevoland samengewerkt met o.a. het project Groene draad in het klimaat van het Actieplan Bodem en Water. In dit project onderzoeken ondernemers de kansen en uitdagingen van winter overlaten staan van groenbemesters. De ondernemers worden begeleid bij het onderzoeken van passende grondbewerkingen en de keuze voor groenbemesters. Vanuit het project wordt het effect op bodemkwaliteit, waterhuishouding en teeltzekerheid gemonitord. Hier is al veel kennis opgedaan.  
De provincie organiseert informatiebijeenkomsten (bijvoorbeeld regionale groenbemestercafé’s) en veldbezoeken die worden georganiseerd door het Actieplan Bodem en Water en de LTO in samenwerking met Urgenda en de zaadleveranciers.
1001ha is een crowdfundingscampagne. Deze begon in 2020 voor melkveehouders met kruidenrijke grasmengsels en is nu uitgebreid naar akkerbouwers. Landelijk is voor meer dan 700 hectare aan korting beschikbaar door de donateurs van Urgenda. En in Flevoland is dankzij een bijdrage van de provincie voor 200 hectare aan korting voor de Flevolandse akkerbouwers, gangbaar én biologisch. Ga voor meer informatie en bestellen naar https://groenbemesters.1001ha.nl/

 

Deel dit artikel

  • Ploggen met Leefbaar Zeewolde voor een dorp zonder zwerfafval

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert Leefbaar Zeewolde voor de vijfde maal het jaarlijkse Plogging Evenement. De lokale partij zal daarvoor afvalzakken uitreiken en ploggers voorzien van een hesje en handschoenen.

  • Wijkchallenge: delen is duurzamer dan bezitten

    Blikopzeewolde.nl- In een circulaire wijk zorgen we ervoor dat grondstoffen en materialen in de buurt worden hergebruikt. Samen kun je ongelooflijk veel grondstoffen besparen in de wijk.  Doe je

  • Ideetje voor 40 jaar Zeewolde? Geef het jubeljaar vorm!

    Blikopzeewolde.nl- Op woensdag 4 oktober organiseert de gemeente een avond over de viering van 40 jaar Zeewolde. Voor deze avond zijn de inwoners uitgenodigd die een idee/activiteit hebben aangedragen