Collegeprogramma: ‘Er komt geen hek om Zeewolde’

donderdag 23 juni 2022 22:10

Klik op dit bericht en lees zonder kosten meer op www.blikopzeewolde.nl Vanmiddag werd in De Verbeelding het collegeprogramma gepresenteerd en ondertekent door fractievoorzitters Tamara Baas(ChristenUnie) en Tom Zonneveld (Leefbaar Zeewolde). Misschien wel het opvallendste: het bouwtempo blijft op 250 woningen per jaar. ‘Er komt geen hek om Zeewolde’, zegt Tamara Baas, die ook één van de twee onderhandelaars was (samen met Pieter Jan Hilbers van Leefbaar Zeewolde).

In die 250 woningen per jaar is het toekomstige Oosterwold niet meegerekend. ‘We zagen allemaal wel dat er nood is aan woningen. We zijn geen klein Gallisch dorpje. Er is niet wat we moesten bevechten.’ Pieter Jan Hilbers: ‘We doen wel degelijk ons best flink te gaan bouwen. We zijn best ambitieus.’  De verdeling in goedkoop/middelduur en duur (30/30/30) blijft gehandhaafd maar waar nodig wordt er vanaf geweken om te kunnen bouwen naar behoefte (voor jongeren en ouderen). Dat afwijken is door het straks oude college al ingezet waar de 30 procent goedkoop een plusje heeft gekregen. In die categorie wordt meer gebouwd.

Snel op de agenda

Wonen zal snel op de agenda van de gemeenteraad komen. ‘We zien de urgentie’. Eén van de beslissingen die de raad naar verwachting vrij snel op de agenda zal zien is het wijzigen van het bestemmingsplan van het G- gebied in bos. (of een andere bestemming dan de woonbestemming die er nu nog op ligt). Dat maakt dan (in ieder geval voor deze bestuursperiode) een eind aan de discussie wat er moet gebeuren met dit gebied.

‘Voor Zeewolde met Zeewolde’

‘Voor Zeewolde met Zeewolde’ is de titel van het collegeprogramma. De onderkop: ‘een volwassen toekomst voor een jong dorp’. De periode van in- en formeren heeft drie maanden geduurd. Ik denk dat ik wel twintig keer naar Zeewolde ben gereden’, zegt Ton Roerig. Pieter Jan Hilbers: ‘Het waren lange dagen’ maar we hebben wel iets moois, iets goeds voor het dorp gemaakt.’ Naast wonen zijn er nog twee speerpunten: Duurzaamheid en Participatie.

Vier wethouders

Wat ook opvalt is dat het nieuwe college (maandag aanstaande wordt het geïnstalleerd in een extra vergadering van de gemeenteraad) bestaat uit vier wethouders, twee van Leefbaar Zeewolde (Helmut Hermans en Winnie Prins) en twee van de ChristenUnie (Erik van de Beld en Ernst Bron) terwijl dat getalsmatig niet logisch is. Leefbaar Zeewolde veroverde bij de gemeenteraadsverkiezingen 10 zetels, de ChristenUnie 4. De gemeenteraad telt in totaal 19 zetels) Formateur Ton Roerig: ‘Het lijkt heel makkelijk met één partij, maar het compliceert eerder.’ Hij herhaalt wat Hilbers al zei: ‘De getalsverhouding drukt, zei hij, de gelijkwaardigheid waaruit gesproken is.’

wullie-hullie

Het lijkt eerder een poging om bij de oppositie het wullie-hullie denken (denken in tegenstellingen) weg te nemen. Een overdaad aan Leefbaar Zeewolde zou het moeilijker maken voor de oppositie over het recenter verleden (datacentrumdebat) heen te stappen en de huidige situatie te aanvaarden.

Is in de onderhandelingen ook een meerpartijenwethouder, die dan de oppositie vertegenwoordigt, ook ter sprake geweest? ‘Zeker’, zegt Roerig, ‘alle scenario’s zijn besproken.’ Een wethouder die meerdere partijen van de oppositie vertegenwoordigd is geen gewoonte in Nederland. Toch komt het voor. In het recente verleden in  Hellendoorn, in de huidige periode in Nunspeet, waar gekozen is voor een college waarin geen oppositie en geen coalitie is (de VVD stelde dat ook in Zeewolde voor). Roerig liet blikopzeewolde.nl eerder weten dat hij zich afvraagt of het de rol van de oppositie als ‘ stevige controleur’ van het college niet ondergraaft. Pieter Jan Hilbers zegt over de getalsverhouding in het college: ‘Dit doet het beste recht aan wat we willen.’

Bestuurscultuur

Wat te zien als een voorbeeld van de nieuwe bestuurscultuur is dat  het nieuwe college niet meer met één voorstel komt voor de gemeenteraad, maar meerdere scenario’s. ‘De voorstellen zullen niet dichtgetimmerd zijn’, zegt Tamara Baas. Als er gestemd moet worden is het duidelijk waar de meerderheid ligt maar ‘niet de macht van het getal, maar de kracht van het argument’, staat in het programma te lezen. Bij beslissingen worden ook inwoners, ondernemers en organisaties betrokken.

Er komt aandacht voor eenzaamheid, al langer een belangrijk punt voor de ChristenUnie. 75+ers krijgen een brief en voor hen wordt een of twee maal per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Aandacht blijft er ook voor het betrekken van het buitengebied bij het binnengebied door bijvoorbeeld een terugkerende streekproductenmarkt.

En dan nog een goed nieuwtje voor kite urfers, er wordt voor hen gekeken naar een geschikte locatie. dat is waarschijnlijk in de buurt van de pont. (de surfers zelf zullen het daar niet mee eens zijn, ze zijn verbannen van wat zij de beste stek vinden; bij het Tulpeiland.

 

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte