Collegeprogramma: ‘Zeewolde in zijn kracht’ (over Wonen)

zondag 18 december 2022 17:34

Blikopzeewolde.nl- De polderwijk volbouwen in het huidige tempo, de inwoners van Zeewolde betrekken bij de inrichting van een Ontmoetingsbos, werken aan een betrouwbare overheid en rustig aan met Zeewolde- Oosterwold, dat zijn enkele zaken uit het collegeprogramma ‘Zeewolde in zijn kracht’. Een kerstcadeautje voor Zeewolde, grapt het hoofd communicatie. Daar zal sowieso de oppositie niet zo blij mee zijn, hun eerste openbare reactie volgt begin februari tijdens een raadsinformatie-avond. De algemene teneur is niet zo moeilijk te raden. Niet dat deze zaken nieuw zijn, bij de presentatie van het college eerder dit jaar, werd het beleid in grote lijnen al uit de doeken gedaan, het is nu uitgewerkt in een programma. En waarom het zolang heeft moeten duren? Omdat de programmapunten, zegt burgemeester Gerrit Jan Gorter (voorzitter van zowel de gemeenteraad als het college) eerst getoetst zijn op ‘realiteitsgehalte’ en in de ambtelijke organisatie zijn doorgenomen op haalbaarheid en draagvlak. In dit artikel gaan we in op  een van de thema’s: wonen

Polderwijk aan het eind van deze collegeperiode, 2026, vol

In de polderwijk ‘passen’ nog iets meer dan 800 woningen, dat moet dan aan het eind van deze collegeperiode, 2026, gerealiseerd zijn. In totaal staat de bouw van 1000 woningen gepland, een ambitieus doel, zegt bouwwethouder Helmut Hermans. Voor de bouw moet wel eerst een uitruil plaatsvinden van stikstofrechten, daarvoor wil het college twee boerenerven opkopen. Over deze miljoenenaanschaf moet de gemeenteraad nog beslissen. Gezien de meerderheid van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie in zowel gemeenteraad als college zijn dergelijke beslissingen appeltje- eitje. De uitruil is, zegt Hermans, voor 100% een zekerheid volgens de huidige regels.De bouw volgt de door de raad vastgestelde 30-30-30 (30 duur, 30 middelduur, 30 goedkoop) maar nu is wel opgenomen dat van deze verdeling kan worden afgeweken als de situatie daarom vraagt. De druk op de woningmarkt betekent niet dat het college ook versneld gaat bouwen, de voorkeur wordt niet gegeven aan stenen stapelen maar aan het bouwen van een gemeenschap.

Daarnaast zal het college ruimte uitkiezen waar toekomstige woningbouw (na de huidige collegeperiode/na 2026)kan plaats gaan vinden. Dat wordt, zoals bekend, niet in het G- gebied. Het gebied tegenover de voetbalvelden tussen Spiek- en Dasselaarweg. Dit wordt een ontmoetingsbos. Nee, daarover valt niet de discussiëren, ook niet met de bevolking. Die wordt wel betrokken bij de inrichting.

Rustig aan met Zeewolde-Oosterwold

In het collegeprogramma staat dat het Zeewoldese deel van Oosterwold ruimte is voor vier woningen per hectare. Dat is net zoveel als oorspronkelijk in het Almeerse deel (Oosterwold ligt aan beide kanten van de A27). Bij deze woningen moet stadslandbouw komen en inwoners moesten met elkaar het gebied inrichten. Inmiddels is wel duidelijk dat het vrij idealistische plan, een plaats waar ‘iedereen’ zijn of haar droomwoonwens kon vervullen, op onderdelen vastloopt.Hoe de echte invulling eruit kan gaan zien wordt pas duidelijk als het eerste/het Almeerse deel is geëvalueerd. In Oosterwold is op zich ruimte voor 10.000 woningen, ongeveer gelijk aan de omvang van Zeewolde- dorp. ‘Dat heeft een impact op Zeewolde’, lezen we in het programma.

 

Collegeprogramma 2022_2026_DEF_1.1

 

 

Deel dit artikel

  • Woonpalet mag in 2024 meer woningen toe te wijzen aan middeninkomens (en andere prestatieafspraken)

    Blikopzeewolde.nl- Woningbouwcorporatie Woonpalet mag volgend jaar eenmalig meer woningen toewijzen aan middeninkomens. Afgelopen jaren wees Woonpalet minimaal 92,5% van de woningen toe aan huishoudens met een laag inkomen (de primaire doelgroep). In de

  • Voorlichtingsbijeenkomst criminaliteit buitengebied

    Blikopzeewolde.nl- De onderwereld is steeds duidelijker in het buitengebied aanwezig. Met name (leegstaande) schuren zijn gewild om er drugs in te fabriceren. Verbale en fysieke agressie, intimidatie en afpersing,

  • Vervoersverbod in verband met vogelgriep

    Blikopzeewolde.nl- In Putten is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Binnen het 10-kilometergebied rondom het bedrijf geldt een vervoersverbod. De 10 kilometergrens vanuit Putten loop over een groot deel van