Contouren nieuwe kruispunt Ganzenweg-Knardijk zichtbaar

donderdag 7 juli 2022 16:52

Blikopzeewolde. nl- Gisteren zijn 17 liggers geplaatst op het toekomstige viaduct over de Ganzenweg(N 302). Daarmee zijn de contouren van het nieuwe kruispunt ganzenweg/Knardijk zichtbaar. Liggers zijn de horizontale steunpunten waarop straks het dak van het viaduct komt te liggen. Het viaduct komt over de doorgaande weg tussen Lelystad en Harderwijk (N302).

Het kruisende verkeer van het fietspad, voetpad en de dijkwegen N707 en N306 gaan straks over het viaduct. Daardoor kan het verkeer tussen Lelystad en Harderwijk voortaan vlot en veilig over de N302 zonder kruisend verkeer tegen te komen. Verkeer tussen Zeewolde en Biddinghuizen heeft via de twee rotondes de keuze om de route te vervolgen.

In de afgelopen maanden heeft de aannemer veel werk verricht om verticale steunpunten (landhoofd) te bouwen. Daarop zijn in één dag tijd alle 17 liggers geplaatst. De liggers zijn 28 meter lang, de zwaarste weegt 40.000 kilo. Daarmee kan het viaduct in één keer de weg overbruggen, zonder dat er tussensteunpunten nodig zijn. Een hijskraan met ruim 80 ton tegengewicht tilde de liggers van de vrachtwagen op de juiste plek. Op elke vrachtwagen past maar éém ligger. De liggers zijn stuk voor stuk over de snelweg vervoerd.

Gedeputeerde Jan de Reus van provincie Flevoland: “Binnen infrastructuurprojecten is het altijd een bijzonder moment als de liggers worden aangebracht, omdat dan de ideeën vanaf papier werkelijkheid worden. Ook voor de omgeving is nu goed zichtbaar hoe het verkeer straks onder en over het viaduct rijdt. Het nieuwe kruispunt zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijd en een vergroting van de verkeersveiligheid. ”

Tegelijkertijd met de verbeteringen aan het kruispunt Ganzenweg-Knardijk werkte de provincie in dit gebied samen met Natuurmonumenten aan het vergroten van de biodiversiteit en landschappelijke variatie in het Harderbos. Over een lengte van 2,2 kilometer is een oever van de Hoge Dwarsvaart afgegraven en een natuurvriendelijke oever aangelegd. In samenspraak met de omwonenden en de aannemer is er een vrijliggend fietspad gekomen. Ten slotte is een stuk van de dijk verlegd om zand dat te lijden had onder het lage waterpeil om te vormen tot nat schraalland op zand.

De eerste auto’s kunnen naar verwachting in september 2022 weer over de weg rijden. Daarna zijn er nog wat minder ingrijpende werkzaamheden. Eind 2022 is al het werk klaar.

Meer informatie over het project: Ombouw Kruispunt Ganzenweg-Knardijk – Provincie Flevoland | Wegen en vaarwegen (flevowegen.nl)

Deel dit artikel

  • Jong talent verlaat gemeenteraad (door verhuizing)

    Blikopzeewolde.nl-  Binnen de fractie van de VVD vindt een personele wijziging plaats. Fractievoorzitter Martijn Wortman verlaat in december de gemeenteraad. Hij verhuist naar Eindhoven. “Ik werk bijna vijf jaar

  • ‘Misverstand’ over samenwerking warmtepompen

    Blikopzeewolde.nl- In een deel van Zeewolde zijn folders verspreid over de aanschaf van warmtepompen. In deze folder staat dat er sprake is van een “uniek samenwerkingsverband tussen Adlår Castra en de

  • ‘Oud nieuws’: Meer duurzame stroom, maar ook meer energieverbruik in Flevoland

    Blikopzeewolde.nl- In 2021 werd in Flevoland ruim 4 terrawattuur (TWh) aan duurzame energie opgewekt. Dat is 0,9% meer dan het jaar ervoor. Maar het verbruik van energie nam ook