Contouren nieuwe kruispunt Ganzenweg-Knardijk zichtbaar

donderdag 7 juli 2022 16:52

Blikopzeewolde. nl- Gisteren zijn 17 liggers geplaatst op het toekomstige viaduct over de Ganzenweg(N 302). Daarmee zijn de contouren van het nieuwe kruispunt ganzenweg/Knardijk zichtbaar. Liggers zijn de horizontale steunpunten waarop straks het dak van het viaduct komt te liggen. Het viaduct komt over de doorgaande weg tussen Lelystad en Harderwijk (N302).

Het kruisende verkeer van het fietspad, voetpad en de dijkwegen N707 en N306 gaan straks over het viaduct. Daardoor kan het verkeer tussen Lelystad en Harderwijk voortaan vlot en veilig over de N302 zonder kruisend verkeer tegen te komen. Verkeer tussen Zeewolde en Biddinghuizen heeft via de twee rotondes de keuze om de route te vervolgen.

In de afgelopen maanden heeft de aannemer veel werk verricht om verticale steunpunten (landhoofd) te bouwen. Daarop zijn in één dag tijd alle 17 liggers geplaatst. De liggers zijn 28 meter lang, de zwaarste weegt 40.000 kilo. Daarmee kan het viaduct in één keer de weg overbruggen, zonder dat er tussensteunpunten nodig zijn. Een hijskraan met ruim 80 ton tegengewicht tilde de liggers van de vrachtwagen op de juiste plek. Op elke vrachtwagen past maar éém ligger. De liggers zijn stuk voor stuk over de snelweg vervoerd.

Gedeputeerde Jan de Reus van provincie Flevoland: “Binnen infrastructuurprojecten is het altijd een bijzonder moment als de liggers worden aangebracht, omdat dan de ideeën vanaf papier werkelijkheid worden. Ook voor de omgeving is nu goed zichtbaar hoe het verkeer straks onder en over het viaduct rijdt. Het nieuwe kruispunt zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, kortere reistijd en een vergroting van de verkeersveiligheid. ”

Tegelijkertijd met de verbeteringen aan het kruispunt Ganzenweg-Knardijk werkte de provincie in dit gebied samen met Natuurmonumenten aan het vergroten van de biodiversiteit en landschappelijke variatie in het Harderbos. Over een lengte van 2,2 kilometer is een oever van de Hoge Dwarsvaart afgegraven en een natuurvriendelijke oever aangelegd. In samenspraak met de omwonenden en de aannemer is er een vrijliggend fietspad gekomen. Ten slotte is een stuk van de dijk verlegd om zand dat te lijden had onder het lage waterpeil om te vormen tot nat schraalland op zand.

De eerste auto’s kunnen naar verwachting in september 2022 weer over de weg rijden. Daarna zijn er nog wat minder ingrijpende werkzaamheden. Eind 2022 is al het werk klaar.

Meer informatie over het project: Ombouw Kruispunt Ganzenweg-Knardijk – Provincie Flevoland | Wegen en vaarwegen (flevowegen.nl)

Deel dit artikel

  • 14e filiaal Budget Food komt aan de Gouwzee

    Blikopzeewolde.nl- Budget Food is een nieuwe supermarktketen en open vrijdag 26 mei haar 14e filiaal, dit komt in Zeewolde aan de Gouwzee 61 waar eerder een Poolse supermarkt zat. Budget Food

  • Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

    Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ Scholieren die nu eindexamen doen en na de zomervakantie beginnen met een mbo-studie hebben recht op studiefinanciering als

  • Ruim 200 ideeën voor platteland Flevoland

    Blikopzeewolde.nl-  ‘Ons platteland van morgen zoekt ideeën’, deze oproep deed provincie Flevoland begin dit jaar aan agrariërs, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden van Flevoland. De betrokkenheid van Flevolanders