De toestand in de wereld achter gesloten deuren

dinsdag 12 april 2022 20:49

www.blikopzeewolde.nl Dat was een kort beraad, vanavond, rond de drie minuten, meer niet. De vergadering ging verder achter gesloten deuren. Voornaamste onderwerp: de toestand in de wereld en de gevolgen daarvan voor Zeewolde. Voorzitter Gerrit Jan Gorter sprak over een avondvullend programma. ‘Omdat het over urgente zaken gaat, gaan we niet praten over het datacentrum, dat doen we op een aparte avond’, was de mededeling annex voorstel. Niemand die daartegen protesteerde.

Een reden om achter gesloten deuren verder te vergaderen gaf Gorter niet maar een belangrijke reden is doorgaans als het over personen gaat of, en dat lijkt in dit geval waarschijnlijker, over financiën gaat en openbaarheid de positie van de gemeente kan verslechteren.

Een beraad bestaat uit de combinatie van de twee raadscommissievergaderingen, waar de besluiten worden voorbereid die op een gemeenteraadsvergadering worden genomen. De eerstkomende vergadering van de raad is op donderdag 21 april.

 

Deel dit artikel

  • Gemeente verlengd overeenkomst met Zeewoldes uitzendbureau Flevo Direct

    Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde heeft een raamovereenkomst voor uitzendkrachten met uitzendbureau Flevo Direct in Zeewolde. De overeenkomst met een looptijd van 2 jaar eindigde per 1 maart en wordt nu met

  • Vacature: VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde zoekt een voorzitter

    Blikopzeewolde.nl-  De stichting VBZ, Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde, is sinds 2013 de koepelorganisatie van het georganiseerde bedrijfsleven in Zeewolde. De zelfstandige verenigingen Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) en de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ)

  • BIZ Trekkersveld: ‘Samenwerken is belangrijker dan ooit’

    Blikopzeewolde.nl- In juni kunnen ondernemers op het Trekkersveld stemmen over de BIZ. De Bedrijfskring, die het project trekt, zoekt ambassadeurs. Voorzitter Luuk Salomons: 'Als ambassadeur ben je hèt klankbord voor het