Defensie houdt vast aan voorlopige voorkeurslocatie ‘superkazerne’

zaterdag 21 oktober 2023 14:50

Blikopzeewolde.nl- De (demissionair) staatssecretaris van Defensie ziet geen reden om af te zien van de voorlopige voorkeurslocatie voor de ‘superkazerne’ in Zeewolde. ‘Nieuwe inzichten kunnen uiteraard wel ontstaan uit het plan-m.e.r. (milieueffectrapportage)’. Dit blijkt uit een gesprek dat wethouder Helmut Hermans op 8 september had met een vertegenwoordiger (‘bestuurlijk ambassadeur’) van Defensie. De uitkomsten van het gesprek zijn deze week openbaar geworden.

Het gesprek  was volgens Defensie constructief en open. In het gesprek is stilgestaan bij de formele en informele participatiemomenten in het kader van de plan-mer. Bij de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), dat het startschot vormt voor de plan-m.e.r., wordt ook het participatieplan bekend.

Daarnaast is gesproken over de demissionaire status van het kabinet en het feit dat het NPRD, mede als de Nota Ruimte van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties, niet controversieel is verklaard. Dat betekent dat de voorbereidende werkzaamheden zoals het plan-m.e.r. worden voortgezet. Daadwerkelijke beleidskeuzes in het kader van het NPRD en de Nota Ruimte worden door het nieuwe kabinet genomen.

Deel dit artikel

  • Jong talent verlaat gemeenteraad (door verhuizing)

    Blikopzeewolde.nl-  Binnen de fractie van de VVD vindt een personele wijziging plaats. Fractievoorzitter Martijn Wortman verlaat in december de gemeenteraad. Hij verhuist naar Eindhoven. “Ik werk bijna vijf jaar

  • ‘Misverstand’ over samenwerking warmtepompen

    Blikopzeewolde.nl- In een deel van Zeewolde zijn folders verspreid over de aanschaf van warmtepompen. In deze folder staat dat er sprake is van een “uniek samenwerkingsverband tussen Adlår Castra en de

  • ‘Oud nieuws’: Meer duurzame stroom, maar ook meer energieverbruik in Flevoland

    Blikopzeewolde.nl- In 2021 werd in Flevoland ruim 4 terrawattuur (TWh) aan duurzame energie opgewekt. Dat is 0,9% meer dan het jaar ervoor. Maar het verbruik van energie nam ook