Defensie verkent mogelijkheden kazerne in Zeewolde

maandag 1 augustus 2022 13:59

Blikopzeewolde.nl- Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven ook op het grondgebied van de gemeente Zeewolde naar vestigingsmogelijkheden te kijken voor een nieuw te bouwen kazernecomplex. De staatssecretaris van Defensie heeft in mei een plan gepresenteerd om op verschillende locaties, centraal in Nederland, mogelijkheden te verkennen voor de bouw van een nieuwe kazerne. Een plek waar diverse militaire eenheden samengebracht kunnen worden. Zeewolde is een van de mogelijke locaties.

Het is aan het kabinet om een besluit te nemen en met een voorstel te komen. Het is voor het nieuwe college, vorige week voor het eerst voltallig bijeen, nog te vroeg om nu al nadere acties te ondernemen of een standpunt te formuleren. Zodra er komend najaar meer bekend is en duidelijk wordt welke plannen het ministerie heeft, doet het college daar nadere mededelingen over. Wanneer voor Zeewolde gekozen wordt, gaat het college met inwoners en bedrijfsleven in gesprek over mogelijke voor- en nadelen voor Zeewolde van de mogelijke vestiging van een kazerne binnen de gemeentegrenzen.

 

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssectetaris onder meer:

-Ondanks de extra inspanningen in de vorige kabinetsperiode, werkt en slaapt het Defensiepersoneel nog vaak in gebouwen die in slechte staat zijn en die onvoldoende de operationele inzetbaarheid van de
krijgsmacht ondersteunen. Er  zullen ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt op vastgoedgebied met het oog op de doorontwikkeling van onze krijgsmacht en als gevolg van de
onderhoudsachterstanden die de afgelopen decennia zijn opgebouwd.

-In het kort is wat mij betreft een nieuw vastgoedplan noodzakelijk om vier redenen: het actuele dreigingsbeeld en de internationale spanningen die steeds prominenter worden, vragen meer van de operationele inzetbaarheid van Defensie. Defensie is vol in transitie richting een moderne krijgsmacht.
Dit vertaalt zich in andere vastgoedbehoeften dan ten tijde van de bouw van de meeste kazernes. Het is essentieel dat het vastgoed de operationele gereedstelling ondersteunt, onder meer ten behoeve van het
opleiden op locatie en aan het bij elkaar plaatsen van eenheden die veel moeten samenwerken, bijvoorbeeld de ondersteunende eenheden. Het Defensievastgoed is versnipperd, verouderd, inefficiënt en het belemmert de bedrijfsvoering en gereedstelling.

De huidige omvang van de vastgoedportefeuille van Defensie in Nederland betreft bijna 10.000 gebouwen verdeeld over meer dan 350 locaties. Defensie verkent momenteel hoe het regionaal concentreren van de Defensieaanwezigheid een bijdrage kan leveren aan de doelstelling om tot een toekomstbestendige vastgoedportefeuille te komen.

In principe wordt uitgegaan van het gebruik van de bestaande locaties. Als hier onvoldoende ruimte is voor een voorziene concentratie wordt eerst gekeken naar alternatieve locaties die (grotendeels) in bezit van de Rijksoverheid zijn. Vervolgens wordt gekeken naar andere mogelijke
locaties.

 

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte