‘Dit is ondermijning’, zegt Actief Zeewolde. Leefbaar Zeewolde wil excuses.

maandag 19 juni 2023 22:11

Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad staat op het punt een nieuwe manier van vergaderen in te voeren, maar eerst moet een fikse ruzie opgelost worden. Actief Zeewolde (via fractievoorzitter Yvonne van Bruggen) beschuldigde Leefbaar Zeewolde’s voorman Tom Zonneveld van ondermijning. Zij deed dat op een warrige vergadering van de gemeenteraadscommissie. Zonneveld zou een verslag van de werkgroep (die de nieuwe manier van vergaderen heeft voorbereid) ongevraagd via de griffier hebben willen veranderen en dat buiten medeweten van de andere leden van de werkgroep om. Zonneveld eiste excuses voor deze volgens hem  ‘zeer zeer zware aantijging’. Bovendien, zei hij, was wel degelijk gevraagd om commentaar. Van Bruggen was niet van plan ook maar iets van haar beschuldiging terug te nemen. Sterker nog, ze haalde een zin aan uit de mail van Leefbaar, waarin zou staan ‘wij zijn de grootste partij en bepalen wat er hier gebeurt.’ Ze kon de mail echter niet laten zien. Omdat excuses uitbleven wil Zonneveld dat de burgemeester (als voorzitter van de gemeenteraad) een gesprek hierover initieert.

De nieuwe manier van vergaderen zou goed zijn voor de gemeenteraad en zou de bevolking van Zeewolde meer betrekken. De gemeenteraad had in 2020 al gesteld dat zij te weinig wordt geïnformeerd over onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan. Door betere en eerdere informatie zou er meer ruimte moeten ontstaan om een beter beeld te kunnen vormen van een onderwerp, bij deze ‘beoordelende fase’ zou de bevolking dan beter bij betrokken kunnen worden. Na een tweedaagse sessie van de gemeenteraad is een werkgroep aan de slag gegaan.

Zonneveld zei dat zijn fractie nog niet in staat is geweest het eindverslag door te nemen voor behandeling op deze vergadering van de gemeenteraadscommissie (waar besluiten van de raad uitgebreid worden voorbesproken). Daar is geen tijd voor geweest, betoogde hij. De gemeenteraad besluit donderdag de 29e juni over de nieuwe vergaderwijze, volgens planning tenminste.

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd