Duikerbrug van 11.000 kilo belangrijk voor Havenkwartier

zondag 16 juli 2023 17:28

Blikopzeewolde.nl- Het woongebied in Havenkwartier Zuid is waterrijk en wordt gekenmerkt door woningen aan de havens en de gracht. Voordat de bouw van de woningen start, moet de grond bouwrijp gemaakt worden. Om de toekomstige woningen bereikbaar te maken en het water bevaarbaar te houden wordt er een duikerbrug geplaatst.  De duikerbrug bestaat uit negen betonnen elementen en weegt maar liefst 11.000 kilo. De duikerbrug zorgt ervoor dat bewoners hun woning kunnen bereiken en het water doorvaarbaar is voor kano’s, kleine bootjes en suppers. De doorvaarthoogte is 1,50 meter. Bij het woonrijp maken wordt de duikerbrug, passend bij de sfeer van het Havenkwartier, afgewerkt.


Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd