Een bijzondere diploma-uitreiking

dinsdag 15 november 2022 14:28

Blikopzeewolde.nl- Hij houdt er niet van om in de belangstelling te staan en al helemaal niet als er speciaal voor hem gespeecht wordt. Maar dat hoort er toch echt bij als je als eerste leerling van JAM School eindexamen doet én je diploma haalt. Een prachtige prestatie van JAM School-leerling Jorrit. Jantine van JAM vertelt over de moeilijke weg die Jorrit afgelegde naar zijn diploma toe. En over zijn keuze voor de opleiding die hij nu volgt, een heel bijzondere! JAM School, onderdeel van JAM|Harderwijk, is er voor leerlingen die in het regulier of bijzonder onderwijs geen passende plek kunnen vinden. Bij JAM wordt een persoonlijk lesrooster voor hen gemaakt, met 1-op-1 begeleiding. Sommigen van deze leerlingen zijn tijdelijk bij JAM en vinden hun weg terug naar het regulier onderwijs. Anderen blijven voor langere tijd en krijgen de mogelijkheid om bij JAM het Staatsexamen af te leggen. Jorrit was de eerste!

Jantine schetst hoe Jorrit als achtjarige jongen al in de bakfiets van zijn moeder naar JAM gebracht werd voor de knutselmiddag. Later werd de begeleiding intensiever. Doordat Jorrit autisme én een visuele beperking heeft, verliep zijn schooltijd moeizaam. Hij bezocht verschillende scholen en hij heeft zelfs een periode helemaal thuis gezeten. Bij JAM School vond Jorrit uiteindelijk zijn plek. ‘Je kwam eigenlijk altijd,’ vertelt Jantine. ‘Zelfs toen je in het ziekenhuis lag, volgde je online lessen van JAM. Je was flink ziek en zag helemaal bleek. Maar je zette door!’ Moedig en sterk zijn dan ook karaktereigenschappen van Jorrit die Jantine benadrukt. Sportief is Jorrit ook. Ondanks zijn beperkte zicht, fietste hij gerust met 23 kilometer per uur naar JAM!

Ook examinator Tjeerd van der Wal roemt tijdens zijn speech Jorrits doorzettingsvermogen. ‘Jorrit heeft een geweldige mentaliteit. Dat zie ik lang niet altijd bij mijn kandidaten! Het was voor hem extra lastig in verband met zijn gezichtsbeperking. Sommige examens werden hem voorgelezen, andere waren groot afgedrukt. Er waren ook mondelinge examens. Jorrit heeft zich er met overgave doorheen geslagen.’

Dat Jorrit zich door zijn visuele handicap niet klein laat krijgen blijkt ook uit de opvallende keuze voor zijn vervolgopleiding. Als Jorrit hierover begint te praten straalt hij. Hij reist nu dagelijks op en neer naar Zwolle en volgt de MBO opleiding voor fotografie. De docenten en leerlingen daar kennen hem al. Hij heeft het er naar zijn zin. Trots laat Jorrit een paar heel mooie foto’s zien. Examinator Tjeerd is onder de indruk en geeft Jorrit de naam van een bekende fotograaf. ‘Die neemt graag stagiaires aan met een bijzonder verhaal,’ licht Tjeerd toe. Jorrit noteert de naam. Want een bijzondere leerling met een bijzonder verhaal is hij zeker!

Voor meer info: Hoofdvesting JAM Laan 1940/1945 nr.1 Harderwijk. Telefoon: 06-11083676/0341-745788

Mail: info@jamnederland.nl       www.jamnederland.nl 

Deel dit artikel

  • Verandering Zeewolde; maak kennis met mensen die je normaal niet zou ontmoeten en beteken iets voor hen

    Blikopzeewolde.nl- Elk jaar organiseert het team Zeewoldevoorelkaar, onderdeel van Welzijn Zeewolde samen met de Protestante Gemeente Zeewolde (PGZ) in maart de Veranderdag. Facebookgebruikers; klik op dit bericht en lees zonder

  • ‘Zeewoldese’ oeverzwaluwen komen in gespreid bedje

    Blikopzeewolde.nl- De oeverzwaluw is een bijzondere vogel. Het is een echte pionier, die van nature zijn nest maakt langs steile zandoevers van (meanderende) rivieren. Door de locatie in een steile

  • De OV-ambassadeurs Zeewolde helpen u graag op weg  

    Blikopzeewolde.nl- De drukte op de weg, de maartse buien en het vinden van een parkeerplaats maken het soms best lastig om met de auto naar het ziekenhuis te gaan. Het