Eerste asielzoekers nog dit jaar

donderdag 8 september 2022 14:43

Blikopzeewolde.nl- De nood bij het COA is zo hoog, dat zij bij de gemeente hebben aangedrongen op een snelle tijdelijke oplossing die nog dit jaar mogelijkheden biedt om aan de Bosruiterweg asielzoekers te huisvesten. De mogelijkheden daarvoor zijn er door een deel van de arbeidsmigranten (365) alvast te huisvesten aan de Bosruiterweg 14, de vrijkomende ruimte is voor het AZC. Met dit laatste loopt het college vooruit op de in 2025 beoogde eindsituatie voor een definitieve vestiging van een grootschalige locatie voor (compacte) huisvesting van arbeidsmigranten (short en midstay).

Het college van B&W wil wel eerst overeenstemming met het CAP (Centraal orgaan opvang asielzoekers) over het aantal op te vangen vreemdelingen, de duur van de overeenkomst, een eventueel tussentijds evaluatiemoment, financiële zaken, gezondheidszorg en onderwijs, veiligheid, communicatie naar buiten en beheer.

 

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte