Eerste asielzoekers nog dit jaar

donderdag 8 september 2022 14:43

Blikopzeewolde.nl- De nood bij het COA is zo hoog, dat zij bij de gemeente hebben aangedrongen op een snelle tijdelijke oplossing die nog dit jaar mogelijkheden biedt om aan de Bosruiterweg asielzoekers te huisvesten. De mogelijkheden daarvoor zijn er door een deel van de arbeidsmigranten (365) alvast te huisvesten aan de Bosruiterweg 14, de vrijkomende ruimte is voor het AZC. Met dit laatste loopt het college vooruit op de in 2025 beoogde eindsituatie voor een definitieve vestiging van een grootschalige locatie voor (compacte) huisvesting van arbeidsmigranten (short en midstay).

Het college van B&W wil wel eerst overeenstemming met het CAP (Centraal orgaan opvang asielzoekers) over het aantal op te vangen vreemdelingen, de duur van de overeenkomst, een eventueel tussentijds evaluatiemoment, financiële zaken, gezondheidszorg en onderwijs, veiligheid, communicatie naar buiten en beheer.

 

Deel dit artikel

  • Door uitspraak Raad van State moet bestemmingsplan uitbreiding Trekkersveld opnieuw

    Blikopzeewolde.nl- De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Trekkersveld 4 in Zeewolde. De Afdeling heeft het besluit van de gemeenteraad van 16 december

  • Informatiemiddag voor ouders van kinderen met autisme

    Blikopzeewolde.nl- Uitnodiging informatiemiddag voor ouders met kinderen met autisme. Welzijn organiseert voor de mantelzorgers met een kind of kinderen met autisme een informatiemiddag. Deze middag komt Mama Vita vertellen wie zij zijn

  • Feestelijke start bouw van project De Wachters

    Blikopzeewolde.nl- Op 20 september kwamen alle kopers van het project de Wachters in Zeewolde bijeen om gezamenlijk te vieren dat de bouw van hun woning van start is gegaan. Helmut Hermans,