Oriënt wordt na dit schooljaar opgeheven

zaterdag 8 oktober 2022 10:27

Blikopzeewolde.nl- Het Morgen College verhuist per 1 augustus 2024 de onderwijsactiviteiten van locatie Oriënt in Zeewolde naar Harderwijk. De Oriënt, waar de eerste twee jaar basis- en kaderberoepsonderwijs werd geboden, startte in 2011 maar het leerlingaantal viel al snel tegen. Directeur Edwin Blok: ‘Met het geringe leerlingenaantal kunnen we onze leerlingen onderwijskundig niet bieden wat zij nodig hebben.’ Ook de opkomst van de doorlopende leerroute richting het mbo in Harderwijk heeft tot het besluit geleid. Blok: ‘Door de nieuwbouw van het Morgen College en Landstede MBO in Harderwijk kunnen we onze leerlingen daar straks wel het beste bieden op onderwijsgebied. Daar blijven we als Morgen College de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aanbieden, vanzelfsprekend ook voor leerlingen uit Zeewolde.’

Het dalende aantal leerlingen is al langer een probleem. Het noodzaakte Blok in 2016 met een noodroep naar de gemeenteraad van Zeewolde te gaan. De Oriënt redde het volgens hem niet meer in haar tijdelijke gebouw en zou moeten inhuizen bij middelbare school De Levant, zoniet, dan zou dat het einde betekenen van dit onderwijs in Zeewolde. De gemeenteraad acteerde snel en trok in december dat jaar 1.5 miljoen uit voor een verbouwing (waar ook nog wat wensen van De Levant in werden verwerkt). Het heeft het protestants- christelijke technisch onderwijs in Zeewolde niet kunnen redden.  De ingestroomde groep leerlingen van dit schooljaar (2022-2023) is daarmee de laatste groep die gestart is op deze locatie.

Het College van Bestuur van Landstede Groep, waar Oriënt onder valt, heeft dit besluit met instemming van de Medezeggenschapsraad genomen. Betrokken medewerkers, ouders en leerlingen van locatie Oriënt zijn eerder deze week op de hoogte gebracht van het besluit.

 

 

 

 

Deel dit artikel

  • Door uitspraak Raad van State moet bestemmingsplan uitbreiding Trekkersveld opnieuw

    Blikopzeewolde.nl- De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Trekkersveld 4 in Zeewolde. De Afdeling heeft het besluit van de gemeenteraad van 16 december

  • Informatiemiddag voor ouders van kinderen met autisme

    Blikopzeewolde.nl- Uitnodiging informatiemiddag voor ouders met kinderen met autisme. Welzijn organiseert voor de mantelzorgers met een kind of kinderen met autisme een informatiemiddag. Deze middag komt Mama Vita vertellen wie zij zijn

  • Feestelijke start bouw van project De Wachters

    Blikopzeewolde.nl- Op 20 september kwamen alle kopers van het project de Wachters in Zeewolde bijeen om gezamenlijk te vieren dat de bouw van hun woning van start is gegaan. Helmut Hermans,