Geen actie gemeente tegen overlast van brommers, fietsers en fatbikes in het winkelgebied

donderdag 7 december 2023 16:36

Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde wilde wel eens weten wat de gemeente doet aan overlast van brommers, fietsers en fatbikes  in het winkelgebied en stelde schriftelijke vragen aan het college van B&W. ‘Er wordt niet specifiek op deze (geluid) hinder artikelen van de APV gehandhaafd omdat er weinig klachten bij ons bekend zijn’, schrijft het college in haar antwoord. Dat inwoners overlast ervaren vindt zij echter ‘goed denkbaar’.

De vragen die Leefbaar Zeewolde stelde ziet het college blijkbaar niet als klacht. Dat lijkt onterecht, blijkt uit de vragen die de partij halverwege oktober stelde:’Uit gesprekken met inwoners uit het centrum is gebleken dat er veel overlast wordt ervaren door brommers, fietsers en fatbikes. Brommers en fatbikes rijden hard. Brommers maken daarnaast veel lawaai en alle bestuurders negeren af en toe verkeersregels. Ook buiten het centrum wordt overlast door brommers en fatbikes ervaren’.

‘Wij zullen blijven monitoren of het aantal klachten en waarnemingen over deze overlast toeneemt of niet’, gaat het college verder. Maar heel opbeurend  kan die tekst door de vragenstellers niet gezien worden want het aantal ‘waarnemingen’ van overtreding van het fietsverbod is beperkt gebleven tot 13 waarschuwingen en 3 boetes. Dit ondanks regelmatige surveillance.

Het college: ‘Bij klachten zal in elk geval altijd opvolging plaatsvinden in de vorm van onderzoek of extra surveillance en bij waarneming zal waarschuwend of handhavend worden opgetreden.’

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte