Geen enkele klacht over parkeeroverlast Beachfestival

woensdag 28 juni 2023 12:13

 Blikopzeewolde.nl- Er zijn geen klachten bij de gemeente binnengekomen over in de wijk parkeren van de bezoekers van het Beachfestival, dus er was volgens het college van burgemeester en wethouders ook geen parkeeroverlast. Niet onlogisch, want de gemeente gaat alleen af op wat ze weet en ‘meet’. De gemeenteraadsfracties van de VVD, CDA, D66 en Actief Zeewolde hadden juist het college schriftelijk gevraagd wat te doen tegen de parkeeroverlast in de wijken. Het festival vond dit jaar voor het eerst niet plaats op het strand bij strandpaviljoen Fika, maar aan het eind van de parkeerplaats aan de Strandweg. Volgens de gemeente was er ook voldoende alternatieve parkeergelegenheid. Waar dan? wilden de fracties weten. Het antwoord is op z’n minst opvallend te noemen.

In het verkeersplan van de organisatie waren als alternatieve parkeerplaatsen het Horsterplein, de parkeergarage onder het Ravelijn en het evenemententerrein opgegeven. Dit is door de organisatie van het evenement aangegeven middels bewegwijzering. Dit verkeersplan is akkoord verklaard door alle (ook gemeentelijke) adviseurs en hulpdiensten. Het college schrijft: ‘……er zal ongetwijfeld in de omliggende wijken zijn geparkeerd door bezoekers van het evenement en bezoekers van het strand, dat valt ook niet altijd te voorkomen, zonder grootschalige inzet van veel verkeersregelaars.’

Het seizoensparkeerverbod tijdelijk opheffen was geen optie volgens het college. ‘Het seizoensparkeerverbod is ingesteld om doorgang te kunnen garanderen. Wanneer er ook wordt geparkeerd aan de dijkzijde wordt de wegbreedte dermate smal dat twee voertuigen elkaar niet meer fatsoenlijk kunnen passeren. Hulpdiensten willen de garantie dat zij het strand en of een evenement op het strand te allen tijde goed kunnen bereiken.’

De gemeente gaat het festival wel evalueren, net als ieder ander evenement, daarbij wordt ook het parkeren meegenomen.

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd