Gemeenteraad omarmd plan behoud kwelwater

vrijdag 21 april 2023 18:28

Blikopzeewolde.nl- Het behoud van kwelwater in bodem van groot belang, dat heeft de gemeenteraad (op twee VVD stemmen na) onderkend. Steven Scheffer heeft namens de fractie van Leefbaar Zeewolde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 april de motie “Kwelwater” ingediend, deze werd ondersteund door de ChristenUnie, CDA, D’66 en Actief Zeewolde. In de motie wordt het college van B&W verzocht om samen met de Provincie en het Waterschap onderzoek te doen naar de mogelijkheden om kwelwater (langer) binnen de gemeentegrenzen op te slaan (in plaats van het weg te laten lopen) en op zoek te gaan naar mogelijke toepassingen van dit kwelwater.

In Zeewolde komt naar schatting dagelijks zo’n 800.000 liter kwelwater aan de oppervlakte, dit water is afkomstig van de Veluwe. Op een aantal plekken in Zeewolde is dit kwelwater goed zichtbaar met continu stromend water dat vervolgens weer snel wordt afgevoerd. Met de uitgangspunten om snel veel water af te kunnen voeren, is oorspronkelijk de Flevopolder ingericht. Door klimaatverandering hebben we echter te maken met steeds drogere en warmere zomers, waardoor het vasthouden van water in de bodem steeds belangrijker is geworden. Het kabinet heeft erkend dat we in Nederland anders met onze bodem en water moeten omgaan. Dat we juist de waterbeschikbaarheid moeten vergroten en dat we het water beter in de bodem vast moeten weten te houden door duurzaam bodembeheer. Leefbaar Zeewolde vindt het van groot belang dat er op korte termijn een onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden die er zijn om dit kwelwater beter te benutten.

Het plan om het kwelwater dat in Zeewolde omhoog komt, te behouden en te benutten, is afkomstig van Zeewoldenaar Gerard Boers,  hij heeft hier de afgelopen tijd al meerdere malen aandacht voor gevraagd.

Deel dit artikel

  • 14e filiaal Budget Food komt aan de Gouwzee

    Blikopzeewolde.nl- Budget Food is een nieuwe supermarktketen en open vrijdag 26 mei haar 14e filiaal, dit komt in Zeewolde aan de Gouwzee 61 waar eerder een Poolse supermarkt zat. Budget Food

  • Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

    Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ Scholieren die nu eindexamen doen en na de zomervakantie beginnen met een mbo-studie hebben recht op studiefinanciering als

  • Ruim 200 ideeën voor platteland Flevoland

    Blikopzeewolde.nl-  ‘Ons platteland van morgen zoekt ideeën’, deze oproep deed provincie Flevoland begin dit jaar aan agrariërs, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden van Flevoland. De betrokkenheid van Flevolanders