Gerard den Bakker nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Zeewolde

woensdag 27 december 2023 12:06

Blikopzeewolde.nl- Gerard den Bakker wordt vanaf 1 januari de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie Zeewolde.De huidige fractievoorzitter, Tamara Baas, heeft aan de fractie de vraag gesteld om een nieuwe voorzitter te kiezen in haar plaats. Baas is vanaf eind november 2022 werkzaam als beleidsadviseur onderwijs bij de gemeente Urk. In toenemende mate merkte zij dat de beschikbare tijd die zij voor het voorzitterschap had ging conflicteren met haar werk als beleidsadviseur.

‘Als fractievoorzitter heb je net iets meer taken en overleggen dan als ‘gewoon’ raadslid’, zegt  Tamara. Zij geeft aan dat het geen gemakkelijk besluit is geweest. “Ik heb de rol van fractievoorzitter met veel plezier vervuld en heb daarin ook een positieve bijdrage mogen leveren aan de gemeenteraad als geheel. Die rol ligt me ook.’

Waar mogelijk blijft ze daarin ook haar bijdrage leveren, maar, en dat realiseert zij zich ook goed: “Het is niet mijn bedoeling om Gerard voor de voeten te lopen, daar moet ik echt voor waken.” Het werk als voorzitter van de oordeelsvormende commissie blijft zij wel doen. En natuurlijk verder als raadslid binnen de fractie. “Er blijft nog genoeg werk over om te doen, ook zonder fractievoorzitter te zijn.”

Gerard den Bakker gaat zijn fractievoorzitterschap met enthousiasme aan. “De afgelopen anderhalf jaar heeft Tamara de basis gelegd voor een stabiele en goed functionerende fractie. Ik heb veel van Tamara mogen leren en toen zij de vraag voorlegde aan de fractie voelde ik dat het tijd was om het voorzitterschap over te nemen. Ik kijk er naar uit om samen met het bestuur, de fractie en de wethouders een hecht team te vormen en samen te werken voor de inwoners van Zeewolde”

“Naast het leidinggeven aan de fractie en zorg dragen dat we zoveel mogelijk punten uit het coalitieakkoord bereiken zal ik me focussen op twee punten. Ten eerste: Zorgen dat we als CU Zeewolde midden in de samenleving staan en dat we hier onze doelen en standpunten op baseren. Ten tweede ga ik me er voor inspannen dat we een toegankelijke en positieve partij zijn die bekend is bij de inwoners van Zeewolde”

 

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte