Groot Onderhoud Trekkersveld I en II afgerond

donderdag 10 februari 2022 14:30

www.blikopZeewolde.nl- Op donderdag 3 februari brak wethouder Egge Jan de Jonge met een rupskraan de laatste dam tussen de nieuwe watergang langs de Spiekweg en de Hoge Vaart. Hiermee is het groot onderhoud van Trekkersveld I en II officieel afgerond. De gemeente heeft vanaf de zomer 2020 samengewerkt met aannemer Dura Vermeer aan een duurzaam klimaat en daarmee een toekomstbestendig Trekkersveld I en II. De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit het vervangen en vergroten van 3,5 km riolering, het vervangen van 25.000 m2 asfalt door duurzaam asfalt (vergelijkbaar met 1100 meter autosnelweg), de aanleg van 6,5 km wadi, de kap van 130 en de aanplant van 400 bomen en de aanleg van een watergang. Tijdens de werkzaamheden is er gebruik gemaakt van elektrische machines en gerecyclede materialen om zo de Co2 uitstoot zo laag mogelijk te houden.

Als laatste werd de watergang langs de Spiekweg aangelegd. Om dit kunnen realiseren is samengewerkt met Tung Restaurant Zeewolde, Morssinkhof Plastics en in het bijzonder A.M. Smink B.V. Smink heeft een stuk grond op de kruising van de Baardmeesweg en de Spiekweg aan de gemeente Zeewolde verkocht. Hierdoor was het mogelijk om de watergang aan te sluiten op de Hogevaart en belangrijke transportkabels te verleggen.

De watergang langs de Spiekweg heeft een wateroppervlakte van ongeveer twee voetbalvelden (1200 m2), een diepte van 2 meter en een natuurvriendelijke oever van ongeveer 750 m. Door het veranderende klimaat was de aanpassing van de watergang nodig. De neerslag neemt toe, dit zou normaal tot wateroverlast leiden. Door de aanpassing van de riolering en de aanleg van de watergang kan het overtollige water naar de watergang stromen en wordt de overlast beperkt.

De watergang zal op termijn onderdeel uitmaken van “De sloepen route”. Een watergang die loopt van de Hogevaart via het Trekkersveld naar de Vlaamsegaai. Daar zal de aansluiting op de Blauwe Diamant worden gemaakt. Voor sloepen en kleine bootjes is het dan mogelijk om een rondje te varen.

 

Deel dit artikel

  • Avond van de Ondernemer: Topondernemers presenteren zich

    Blikopzeewolde.nl- Elk jaar midden november komen ondernemers en genomineerden voor de Topondernemers bijeen in grandcafe/theater The Lux. Deze editie niet meer de Ondernemer- en Centrumondernemer van het jaar, maar de

  • Boeren en tuinders maken werk van paddenstoelen

    Blikopzeewolde.nl- In Nederland worden door bijna 100 bedrijven jaarlijks honderden miljoenen kilogram paddenstoelen gekweekt. Toch bestaat er al een aantal jaren geen opleiding meer gespecialiseerd in het kweken van paddenstoelen. Dit

  • Avond van de Ondernemer: ‘Niets is wat het lijkt’

    Blikopzeewolde.nl- 'Niets is wat het lijkt' is het thema van de 'Avond van de Ondernemer'. Deze wordt donderdag 16 november gehouden in The Lux en is exclusief voor ondernemers uit