Ideeën waardoor jouw buurt levendiger wordt? lever ze in.

donderdag 28 april 2022 17:24

www.blikopzeewolde.nl Op 6 mei staat een ideeënbus op het Kerkplein. Veel mensen hebben wel ideeën waardoor de buurt waarin zij wonen levendiger wordt. Ideeën waarmee meer saamhorigheid ontstaat. Misschien een plek om samen te komen, of om samen te bewegen in de natuur. Een activiteit voor toeristen of een nieuwe theatervoorstelling voor het hele dorp. Het fonds ‘Leefbaar Platteland’ van de provincie Flevoland helpt die mensen graag verder met hun idee. Ook als dit nog geen uitgewerkt plan is, ben je van harte welkom bij de ideeënbus. Deze staat op het kerkplein op 6 mei tussen 11.00 en 14.00 uur.

In de bus is de coördinator Leefbaar Platteland en een aantal  samenwerkingspartners aanwezig. Zij helpen met de mogelijkheden om ideeën uit te werken met advies en subsidies.  Ga voor meer informatie naar leefbaarplattelandflevoland.nl

 

Deel dit artikel

  • ‘Ping ping’, belasting bij MDF Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Op vrijdag 10 en 24 maart was het vraaghuis even een belastinghuis. Klik op dit bericht en lees zonder kosten verder op blikopzeewolde.nl. De vrijwilligers van MDF deden deze

  • Verandering Zeewolde; maak kennis met mensen die je normaal niet zou ontmoeten en beteken iets voor hen

    Blikopzeewolde.nl- Elk jaar organiseert het team Zeewoldevoorelkaar, onderdeel van Welzijn Zeewolde samen met de Protestante Gemeente Zeewolde (PGZ) in maart de Veranderdag. Facebookgebruikers; klik op dit bericht en lees zonder

  • ‘Zeewoldese’ oeverzwaluwen komen in gespreid bedje

    Blikopzeewolde.nl- De oeverzwaluw is een bijzondere vogel. Het is een echte pionier, die van nature zijn nest maakt langs steile zandoevers van (meanderende) rivieren. Door de locatie in een steile