Innovatief maaiponton maait sneller ‘gehate’ fonteinkruid weg

dinsdag 27 juni 2023 15:11

Blikopzeewolde.nl- Een nieuw en innovatief maaiponton moet de overlast van onder meer fonteinkruid te lijf gaan.  In de Randmeren zorgt overmatige waterplantengroei voor overlast en onveiligheid voor de recreatievaart. Recreatiebetonning geeft een indicatie waar gevaren kan worden, en dus moet er ook gemaaid worden. Het nieuwe ponton kan sneller maaien, waardoor recreatiewater in kortere tijd weer bevaarbaar wordt. Op het Eemmeer, Gooimeer en ook enkele stukjes van het Wolderwijd en Veluwemeer is dit van belang. Het maaien van waterplanten langs de hoofdvaargeul, in de vaargebieden en bij de eilanden is in de Randmeren al lange tijd nodig.

Ook op het Markermeer moet de laatste jaren gemaaid worden. Preciezer en efficiënter maaien wordt steeds belangrijker. Doorontwikkeling van de maaitechniek was een uitdaging die in de corona pandemie door de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren met de maaiende visserijbedrijven en twee lokale machinebouwers werd opgepakt. Resultaat is een geheel nieuw maaiponton met innovatieve maaikop, een afstelbare maaibalk en opvoerbanden die het maaisel aan boord brengen.

Op 16 juni is het maaiponton in gebruik genomen. De maaicapaciteit van de nieuwe maaikop is ongeveer het dubbele van de oude maaiboot. Bovendien is de opslagcapaciteit van het nieuwe ponton ruim voldoende om de dagelijkse hoeveelheid maaisel te verzamelen, zodat tussentijds maaisel lossen niet langer nodig is. Leen Verbeek (commissaris van de Koning van de provincie Flevoland), Kees Kooijman (voorzitter van de Stichting Maaien), Rita Braam (directeur Gastvrije Randmeren) en Gerrit Gortzak (Technisch projectmanager Thuishavens, namens alle sponsoren) gaven het sein voor de ingebruikname met een gezamenlijke druk op de knop waarmee de motor gestart werd.

Parallel aan dit traject is met Techmaps, een jong bedrijf uit Amsterdam, gewerkt aan een app die tijdens het varen in beeld brengt welke locaties gemaaid zijn en waar veel of weinig waterplanten staan. De app synchroniseert op dagelijkse basis met de maai-prestaties van alle maaiboten, dus ook van dit nieuwe maai-ponton. De gratis te downloaden webapp ‘waterplanten.nu’ is vorig jaar gelanceerd en telde het eerste jaar al 75.000 gebruikers.

Het budget voor het maaiponton werd bij elkaar gebracht door meer dan 20 watersportbedrijven en -verenigingen uit de Randmeren-regio, de provincies Flevoland, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland, door private partijen en de 15 samenwerkende Randmeergemeenten verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. De substantiële bijdrage van de bedrijven uit de watersportbranche laat zien dat er ook in de recreatiesector sprake is van een breed gedeeld
besef van de urgentie van een effectievere aanpak

Met hun financiële steun toonden de vier provincies betrokkenheid bij het maaibeheer dat vaarrecreatie mogelijk blijft maken. Rita Braam: “Voor structurele oplossingen zijn de provincies samen met Gastvrije Randmeren ook aan zet, maar dat is niet één-twee-drie geregeld. We zijn blij met de tijdelijke subsidies die de provincies bijdragen voor maaibeheer”.Jop Fackeldey, gedeputeerde van de provincie Flevoland en voorzitter van de Werkgroep Waterplanten: “De investeringen in natuur en gebiedsinrichting die nodig zijn voor een structurele oplossing vragen een lange adem. De recreant kan daar niet op wachten. Natuurlijk is een structurele aanpak belangrijk, maar voor het leven van alledag, voor deze zomer en de aankomende seizoenen, is dit maaiponton wat je nodig hebt. Namens de vier provincies wil ik een bijzonder woord van waardering uitspreken voor het feit dat zoveel havens en private sponsors hebben bijgedragen aan het initiatief voor dit nieuwe maaiponton”. Kees Kooijman, voorzitter van de Stichting Maaien en drijvende kracht achter de vernieuwingen: “Bij dit project zijn veel partners betrokken geraakt. Zonder steun van anderen hadden we dit nooit voor elkaar gekregen. We zijn dan ook blij dat we deze mijlpaal, de ingebruikname van het maaiponton, kunnen vieren met ontwerpers, bouwers, maaiers en het brede en grote gezelschap van sponsoren”.

 

Deel dit artikel

  • Zwieren en zwaaien; de ijsbaan is weer open (ook: vrijwilligers gezocht)

    Blikopzeewolde.nl- De ijsbaan is sinds vanmiddag 1300 uur weer open. De krabbelbaan blijft gesloten. De openingstijden zijn van 13:00-17:00  en  19:00-21:30. Entree: kind (tot 16jr.) € 2,00 16 jaar en

  • Stichting vraagt gemeente verbod op vissen met lood

    Blikopzeewolde.nl- De Stichting Gezond Water heeft eind oktober alle gemeenteraden gevraagd hetzelfde te doen als gemeente Amersfoort. Amersfoort heeft in het visrecht een verbod voor het vissen met lood

  • FlevoFunRun TVZ; kringloop editie

    Blikopzeewolde.nl- De Flevo Fun Run gaat weer van start op zondag 12 november. Na het succes van vorig seizoen, organiseert de Triathlon Vereniging Zeewolde (TVZ) opnieuw deze hardloopcompetitie voor