Innovatieve methode voor herstel wegen buitengebied Zeewolde

maandag 23 januari 2023 16:11

Blikopzeewolde.nl – Wegen in het buitengebied zijn aan vervanging toe. Door de droogte zijn wegen in het buitengebied sterk verslechterd, omdat de ondergrond van klei is gaan inklinken. Het vervangen van het wegdek in het buitengebied gebeurt met behulp van een innovatieve methode, de geocel techniek. Hierbij wordt het nieuwe wegdek opgebouwd uit verschillende lagen, waarvan een laag bestaat uit vakjes die gevuld zijn met steentjes. Dit zijn de geocellen. Het wegdek kan daardoor niet verschuiven en is beter bestand tegen verzakkingen van de ondergrond door droogte. Het college maakt 9,4 miljoen vrij om de wegen in het buitengebied te herstellen. De nieuwe techniek is als pilot toegepast op een klein stukje weg van de Groenewoudseweg tussen de Golflaan en de Flediteweg. Deze resultaten zijn tot nu toe positief.

Wegen die vervangen worden

De volgende wegen staan op de planning waarvan het wegdek wordt vervangen: Groenewoudseweg & Golflaan, Ibisweg (Wulptocht – Dodaarsweg), Schollevaarweg (Spiekweg – Lepelaarweg), Schollevaarweg (Roerdompweg – Duikerweg)

Door droogte is de kleigrond gaan inklinken

Door de afgelopen droge jaren is de kleigrond in het buitengebied van Zeewolde gaan inklinken. De klei komt droog te liggen, verliest massa en zal uiteindelijk zakken. Dit zorgt voor een ongelijkmatige ondergrond en brengt schade aan de wegen. Maar ook bomen die dicht bij de weg staan spelen hierbij een rol. Ook zij onttrekken meer water uit de kleigrond bij droogte. De levensduur van de wegen is hierdoor korter dan verwacht.

In het Beheerplan wegen 2020-2024 is rekening gehouden met deze problematiek en daar is een inschatting gemaakt van het verwachte vervangingsjaar en de vervangingskosten. Van 2023 tot en met 2033 is vastgesteld dat er gemiddeld ca. € 7.000.000,- per jaar aan wegen vervangen moeten worden. Omdat er veel op de planning staat wordt nu voor € 9.400.000,- aangevraagd om de eerste projecten voor 2024 direct in de plannen mee te nemen.

Bewoners worden persoonlijk geïnformeerd

De bewoners aan de te vervangen wegen worden persoonlijk op de hoogte gebracht voordat de werkzaamheden starten. Verder worden de afsluitingen en omleidingen met bebording en via de communicatie platformen van de gemeente gedeeld.

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd