Johan Safaric opvolger Wim van den Noort bij VBZ

dinsdag 11 juli 2023 17:42

Blikopzeewolde.nl- Johan Safaric is de nieuwe voorzitter van de VBZ, het Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde. Hij volgt Wim van den Noort op, die vorig jaar al aankondigde dat hij na tien jaar voorzitterschap de tijd meer dan rijp vond om het stokje over te dragen. De VBZ werd in 2013 opgericht door de beide Zeewolder ondernemersverenigingen, de BKZ Bedrijfskring) voor met name de bedrijven op de bedrijventerreinen en de VCZ voor de centrumondernemers. Luuk Salomons (voorzitter BKZ): ‘we zijn heel blij dat we nu in de vacature kunnen voorzien met de aanstelling van Johan Safaric, de huidige voorzitter van de VCZ. Hij is als de geschikte kandidaat naar voren gekomen op basis van de uitgezette vacature. Door de recente verkoop van zijn onderneming is voor hem een nieuwe situatie ontstaan die ruimte maakte om met veel enthousiasme de nieuwe rol te willen vervullen. Daar zijn we blij mee. Hij heeft binnen zijn voorzittersrol van de VCZ laten zien een enthousiaste ondernemer/bestuurder te zijn die ook over de eigenschappen beschikt om bruggen te bouwen en verbindingen te leggen tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de lokale overheid’.

Ook Wim van den Noort is blij met de aanstelling van Johan Safaric. ‘we hebben nauw samengewerkt in de afgelopen tien jaar. Johan is een oprechte en hele prettige vent die uitstekend in staat is om dienend te zijn aan de collectieve belangen van alle ondernemers. Ook kan hij inmiddels bogen op ruime bestuurlijke ervaring’. ‘In de afgelopen periode hebben we gezamenlijk als voorzitters ook een strategie uitgestippeld met betrekking tot de toekomstig wenselijke positie van de VBZ, die in de komende periode zichtbaar zal worden’, zo geeft de vertrekkende Wim van den Noort aan, mede namens zijn collega’s.

Luuk Salomons voegt er aan toe dat hij Wim zeer erkentelijk is voor hetgeen hij voor het Zeewolder bedrijfsleven en binnen de regio heeft betekend in zijn rol als VBZ voorzitter en niet te vergeten daaraan voorafgaand zeven jaar het voorzitterschap van de BKZ. Op een later moment zal op gepaste wijze afscheid van hem genomen worden. Johan Safaric zal, ad interim, zijn rol voor de VCZ blijven vervullen totdat een geschikte opvolger is gevonden. De procedure daarvoor zal op korte termijn worden gestart.

De koepelstichting VBZ vertegenwoordigd  zowel de vereniging Bedrijfskring Zeewolde (BKZ) als de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde (VCZ).

Deel dit artikel

  • Natuurvergunning Schiphol klap in het gezicht LTO Noord

    Blikopzeewolde.nl- Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen meldt minister Van der Wal. Dit terwijl duizenden pas-melders nog niet zijn gelegaliseerd. LTO (Land- en tuinbouworganisatie) Noord vindt dit een klap in het gezicht

  • Doel Zeenergie: de helft van Zonnewoud in handen Zeewoldenaren

    Blikopzeewolde.nl- Het zonnepark Zonnewoud wordt gebouwd op grondgebied van Zeewolde. Op 25 augustus maakte de Lokale Omroep Zeewolde opnamen tijdens de bouw. Kijk hier mee. De burger-coöperatie Zeenergie wil

  • De IB-ondernemer is dit jaar de sjaak

    Blikopzeewolde.nl- Conclusie Miljoenontbijt: de IB-ondernemer is dit jaar het meest de klos. De dag na Prinsjesdag komen de Bedrijvenkring Harderwijk, Ermelo en Bedrijfskring Zeewolde volgens traditie samen om zich te laten