Jonge raadsleden nieuwsgierig naar belevingswereld jongeren

dinsdag 30 augustus 2022 14:57

Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde heeft na de verkiezingen in maart een aardige groep jonge raadsleden (tot 35 jaar oud). Deze groep, bestaat uit Tom Zonneveld en Samantha de Vries (Leefbaar Zeewolde), Martijn Wortman (VVD), Samee Sabur (D66) en Femke van Wijk (CU) en heeft de handen ineen geslagen om de leefwereld van jongeren in Zeewolde te versterken. Bewustzijn binnen het gemeentebestuur over de belevingswereld van jongeren vinden deze raadsleden daarbij cruciaal.

Daarom heeft de groep op 6 september horeca-ondernemers, jongerenorganisaties en het RSG uitgenodigd om met de gemeenteraad en het college van B&W in gesprek te gaan over hun observaties van  jongeren die zij in het dagelijks leven tegenkomen. Op deze manier kan het gemeentebestuur in haar beleid rekening houden met juist ook de behoeften en wensen van deze groep mensen, die soms nog te jong zijn om stemrecht te hebben.

Samantha de Vries: “Het is tijd dat we het niet alleen maar over jongeren gaan hebben, maar dat we ook met ze gaan samenwerken!” Samee Sabur:“Als we als gemeente beleid maken, is het ontzettend belangrijk om organisaties en inwoners actief te betrekken omdat dit beleid vaak rechtstreeks invloed op hen heeft. Dit gesprek kan ons inzicht geven in zaken waar we hierbij rekening mee moeten houden.”  Tom Zonnveld: “De leefwereld van jongeren nu is behoorlijk anders dan vorige generaties. Het is belangrijk die leefwereld goed te begrijpen, zodat we die mee kunnen nemen bij alle besluiten die we nemen als gemeenteraad.”

De andere betrokken raadsleden stemmen hiermee in en hopen in de toekomst de belangen van de groep jonge Zeewoldenaren op de kaart te blijven zetten in het gemeentebestuur, juist ook na het eerdere initiatief met het jeugdlintje. Femke van Wijk: “Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat jongeren met veel plezier en trots in Zeewolde blijven wonen en zich hier goed en veilig kunnen ontwikkelen.”

Ook vanuit Actief Zeewolde en CDA sluiten geïnteresseerde jongeren vanaf heden aan bij het overleg van de jonge raadsleden, waardoor alle partijen hierin vertegenwoordigd zijn. Martijn Wortman: “Juist op het gebied van jongeren merken we dat we ons als raad allemaal willen inzetten om ervoor te zorgen dat alle jongeren zich hier thuis voelen en hier willen blijven. Daarom zijn we erg blij met ook deze aansluiting.’

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd