Jongeren in de raad geven het goede voorbeeld

woensdag 29 juni 2022 08:51

Blikopzeewolde.nl-  De jonge gemeenteraadsleden hebben elkaar gevonden. Een eerste succes was een unaniem aangenomen motie voor een waarderingslintje voor jongeren in de gemeenteraadsvergadering van maandag 27 juni.  ‘De jonge raadsleden nemen nu het initiatief, maar als dat aanstekelijk werkt dan kunnen andere raadsleden daar absoluut in meedoen. We doen ons best om met de hele raad verbinding te zoeken’, zegt Martijn Wortman van de VVD. ‘Ik heb niet zo veel met het trendwoord ‘nieuwe bestuurscultuur’. Volgens mij is elkaar opzoeken en van ideeën wisselen enorm ouderwets. De oude Grieken deden dat al.’

We weten elkaar als jonge raadsleden makkelijk te vinden’, zegt hij. Het gaat om Samee Sabur (D66), Tom Zonneveld en Samantha de Vries (Leefbaar Zeewolde, Femke van Wijk (ChristenUnie) en Martijn Wortman (VVD).

‘We hebben soortgelijke uitdagingen, delen een urgent gevoel om ons in te zetten voor jongeren en we vinden dat ook jonge mensen meer en vaker betrokken zouden moeten zijn bij de politiek. Vanuit die gedachte  zoeken we elkaar op, bijvoorbeeld in de Oude Bieb en worden vervolgens plannen gemaakt. We beginnen klein om te kijken of het samenwerken op deze manier bevalt. Maar we zijn wel voornemens om dit veel verder te trekken. We zien allen wel het belang in van een goede werksfeer en met ons enthousiasme dragen wij daar graag aan bij.

 

 

 

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd