Jongeren in de raad geven het goede voorbeeld

woensdag 29 juni 2022 08:51

Blikopzeewolde.nl-  De jonge gemeenteraadsleden hebben elkaar gevonden. Een eerste succes was een unaniem aangenomen motie voor een waarderingslintje voor jongeren in de gemeenteraadsvergadering van maandag 27 juni.  ‘De jonge raadsleden nemen nu het initiatief, maar als dat aanstekelijk werkt dan kunnen andere raadsleden daar absoluut in meedoen. We doen ons best om met de hele raad verbinding te zoeken’, zegt Martijn Wortman van de VVD. ‘Ik heb niet zo veel met het trendwoord ‘nieuwe bestuurscultuur’. Volgens mij is elkaar opzoeken en van ideeën wisselen enorm ouderwets. De oude Grieken deden dat al.’

We weten elkaar als jonge raadsleden makkelijk te vinden’, zegt hij. Het gaat om Samee Sabur (D66), Tom Zonneveld en Samantha de Vries (Leefbaar Zeewolde, Femke van Wijk (ChristenUnie) en Martijn Wortman (VVD).

‘We hebben soortgelijke uitdagingen, delen een urgent gevoel om ons in te zetten voor jongeren en we vinden dat ook jonge mensen meer en vaker betrokken zouden moeten zijn bij de politiek. Vanuit die gedachte  zoeken we elkaar op, bijvoorbeeld in de Oude Bieb en worden vervolgens plannen gemaakt. We beginnen klein om te kijken of het samenwerken op deze manier bevalt. Maar we zijn wel voornemens om dit veel verder te trekken. We zien allen wel het belang in van een goede werksfeer en met ons enthousiasme dragen wij daar graag aan bij.

 

 

 

Deel dit artikel

 • College deelt zorgen agrariërs en verzoekt provincie ‘maatwerk’

  Blikopzeewolde.nl- De gemeente Zeewolde roept de de provincie Flevoland op het landelijk stikstofbeleid niet zonder meer uit te voeren en te streven naar maatwerk door in gesprek te gaan met

  Lees meer
 • Defensie verkent mogelijkheden kazerne in Zeewolde

  Blikopzeewolde.nl- Het Ministerie van Defensie heeft aangegeven ook op het grondgebied van de gemeente Zeewolde naar vestigingsmogelijkheden te kijken voor een nieuw te bouwen kazernecomplex. De staatssecretaris van Defensie heeft in

  Lees meer
 • Omgekeerde vlaggen moeten weg, maar daar hebben boeren ruim een maand de tijd voor

  Blikopzeewolde.nl- Ook in Flevoland hangen vlaggen en protestborden. In diverse gemeenten worden hierover goede gesprekken gevoerd met de boeren die de vlaggen hebben opgehangen en met mensen die hier aanstoot

  Lees meer