‘Komst grootschalige kazerne naar Zeewolde nooit onze ambitie’

woensdag 4 januari 2023 15:55

Blikopzeewolde.nl- De komst van een megakazerne voor 7000 militairen en een oefenterrein voor 13oo is dan wel de ambitie van Commissaris van de koning Leen Verbeek (die er naar eigen zeggen een stevige lobby voor voerde), maar niet die van het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde. Dat laatste zei burgemeester Gerrit Jan Gorter tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak.  Na de Nieuwjaarstoespraak van Verbeek is de mogelijke komst landelijk nieuws, ook omdat de bewoners van het betreffende gebied een brandbrief stuurden om de inwoners van Zeewolde te wijzen op de impact van deze kazerne, die volgens hen vele malen groter is de (afgelastte) plannen van Meta/Facebook voor een megadatacenter. Het gaat om het gebied bij de Nijkerkerbrug richting Scoutingterrein (Nulderpad).

Gorter: ‘Onze rol moet bezien worden in de wetenschap dat de uiteindelijke locatie via een Rijksinpassingsplan tot stand komt. Wij zullen in aanloop op besluitvorming door de 2e Kamer als gemeentebestuur met bewoners, provincie, Rijk en LTO de komende maanden de nodige gesprekken voeren, hierbij staan de belangen van onze inwoners steeds voorop. Ik ga er van uit dat deze belangen, die wij de komende periode zullen inbrengen, meegenomen wordt in het Kamerdebat rond de zomer van dit jaar.’

 

De hele tekst van de Nieuwjaarstoespraak van 3 januari:

Dames en heren, namens het gemeentebestuur wil ik u een gezond en voorspoedig 2023 wensen. Fijn dat u met zovelen na twee coronajaren weer naar de Verbeelding gekomen bent. We hebben deze bijeenkomst in 2021 en 2022 niet kunnen houden. U moest het doen met digitale varianten van deze toespraak en Mannes moest zijn conference houden zonder publiek. Dat live te doen, voor een goed gevulde zaal, bevalt toch beter.Dames en heren 2022 was een in vele opzichten bijzonder jaar. We begonnen met twee maanden lockdown als gevolg van de Coronacrisis. Toen wij onze bewegingsvrijheid terug kregen, werd de bevolking van Oekraïne door Poetin in een ongewilde oorlog gestort. Hun vrijheid stond en staat nog steeds op het spel. Er kwam een stroom vluchtelingen op gang, die ook naar Zeewolde kwam.

Wat was het fantastisch om te zien hoe inwoners van Zeewolde hun huizen open stelden om vluchtelingen op te nemen of om bij te dragen aan inzamelingsacties. Alle waardering aan hen die tot op de dag van vandaag gastgezin zijn. Daarnaast verzorgen we als gemeente op 3 locaties opvang van Oekrainers. Vermeldenswaardig is dat vele volwassenen hier in het dorp snel aan een baan en daarmee aan een goede daginvulling zijn gekomen. De kinderen kunnen onderwijs zowel in het Oekraïens als in de Nederlandse taal volgen. Helaas komt er in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, nog geen eind aan de oorlog. De voorzieningen blijven in ieder geval tot medio 2024 bestaan.

De gevolgen van deze oorlog hebben ook een enorme impact op onze samenleving. Het levensonderhoud is een stuk duurder geworden. Niet alleen door hogere energieprijzen maar ook dagelijkse boodschappen kenden forse prijsverhogingen. Daarom was het goed als gemeente te bezien hoe wij een bijdrage ten goede kunnen laten komen aan al onze belasting betalers. De gemeenteraad heeft in december een eenmalige korting op de afvalstoffenheffing vastgesteld voor alle huishoudens. Vanuit de raad kwam het voorstel aan hen, die de ontvangen energietoeslag niet nodig hadden, dit ten goede te laten komen aan de arme kant van onze samenleving.  Het college heeft inmiddels een bijstandsregeling in voorbereiding oplopend tot 130 % van het minimum loon met terugwerkende kracht voor de jaren 2022 en 2023. In een komende raad zal het ter besluitvorming worden voorgelegd.

Over gemeenteraad gesproken, ons hoogste orgaan heeft na de verkiezingsdriedaagse in maart een enorme vernieuwing en verjonging ondergaan. Twee twintigers, de eerste geboren en getogen Zeewoldenaren, 4 dertigers, ruim 40 % vrouwen in de raad, dat is een hele goede score. De verdeling over de 6 politieke partijen, hadden sommigen liever anders gezien, maar de kiezer heeft gesproken.Inmiddels is het coalitieprogramma “een volwassen toekomst voor een jong dorp”  door het college vertaald in het programma “Zeewolde in zijn kracht”. De komende jaren mogen de bestuurders, geadviseerd door hun ambtenaren, waar gaan maken wat ze de kiezer beloofd hebben. Ik wens de leden van de raad en de wethouders succes met het realiseren van hun plannen.

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat wat lokale politici inwoners beloven, onderhevig is aan invloeden van buitenaf. Dat hebben we in 2021 gezien en ook in 2022 zagen we dat weer. Onze regering maar ook de 2e en 1e Kamer zijn daarbij belangrijke spelers. Brachten ze ooit vanuit een ministerie het idee van het datacenter, toen de publieke opinie zich keerde, waren ze het snel vergeten. De naweeën hiervan, waaronder de verdere afwikkeling en helaas zelfs dreiging aan het adres van lokale bestuurders,  maakten we vorig jaar mee.Binnen het grondgebied van de gemeente Zeewolde ligt een enorm aantal hectaren Rijksgrond (RVB). U begrijpt dus wel dat de ogen van Den Haag wederom op Zeewolde gericht zijn. Zo horen we de minister spreken over zijn ideeën rond 5.000 woningen in Oosterwold. Voor alle duidelijkheid: Hierover gaat onze gemeenteraad en deze heeft daar geen besluit over genomen.

Ook werd in december Zeewolde als mogelijke voorkeurslocatie voor een nieuwe kazerne bekendgemaakt. Na de nieuwjaarsrede van onze Commissaris van de Koning gisteren, is het weer landelijk nieuws. Vandaar wat extra woorden hierover. Laat duidelijk zijn dat de ontwikkeling van een grootschalige kazerne nooit een ambitie van het college is geweest. Onze rol moet bezien worden in de wetenschap dat de uiteindelijke locatie via een Rijksinpassingsplan tot stand komt. Wij zullen in aanloop op besluitvorming door de 2e Kamer als gemeentebestuur met bewoners, provincie, Rijk en LTO de komende maanden de nodige gesprekken voeren, hierbij staan de belangen van onze inwoners steeds voorop. Ik ga er van uit dat deze belangen, die wij de komende periode zullen inbrengen, meegenomen wordt in het Kamerdebat rond de zomer van dit jaar.Wanneer je als coalitie een volwassen toekomst voor ons jonge dorp wilt, denk je ook na over de vraag hoe nu verder. Pakken we kansen die zich voordoen, ongeacht het feit dat anderen daar bedenkingen tegen hebben? Ik bedoel dan de aankoop van de twee percelen, waarmee we voorkomen hebben dat Zeewolde door de stikstofregels op slot werd gezet.

Tja, de stikstofdiscussie deed in 2022 veel stof opwaaien. Zoals ik al eerder gezegd heb, ben ik trots op het feit dat in onze grote agrarische gemeente geen ontwrichtende acties zijn gevoerd. Het college heeft om die reden hierover een brief richting Gedeputeerde Staten gestuurd als steun aan onze agrariërs met de oproep de PAS melders te helpen. Want de provincie heeft daartoe de taak en de middelen en niet de gemeente. Wanneer zich dan een situatie voordoet dat een agrariër zijn erf aan de gemeente aanbiedt en je daarmee stikstofrechten kunt verwerven zodat de toekomstige bouw van de laatste 1.000 woningen in de Polderwijk en werkgelegenheid op 35 ha. Trekkersveld IV voort kan gaan, dan weeg je deze mogelijkheid in zijn geheel en kom je tot de moeilijke keuze dat je zo’n kans in het belang van de totale gemeenschap niet mag laten schieten.

Binnen de portefeuille openbare orde en veiligheid wil ik allereerst de complimenten maken voor de wijze waarop binnen onze gemeenschap Oud & Nieuw is gevierd. Ondanks het feit dat er geen grote georganiseerde evenementen waren, kunnen we terugkijken op een incident loos weekend. Jong en oud wist elkaar in straten en wijken goed te vinden. Wat dat betreft moeten zij, die op basis van incidenten in de grote steden, weer roepen om allerlei niet te handhaven verboden, zich eens gaan beseffen dat Nederland groter is dan enkele grote steden. Hier weten we onder het motto “straat schoon is een makkie, een euro voor een zakkie” de jeugd te stimuleren om 750 zakken vuurwerkafval bij ons in te leveren.Ja, gelukkig wonen wij in Zeewolde. Een gemeente waar we de afgelopen jaren een paar goede acties hebben uitgezet o.a. met de heropening van the Basement en het aanstellen van jeugdwerkers. Toch kunnen ook wij niet alles “im grif” hebben. Wat onze politie wel “in de greep had”, was tijdens een ludieke actie zo’n 50 “boefjes” binnen een uur van straat te krijgen.

Vaak zie ik op sociale media de roep om actie van gemeentelijke zijde rond diverse vormen van overlast. Voor een deel zouden die burgers zelf mensen, die volgens hen hinder veroorzaken, kunnen aanspreken. Voor wat de jonge jeugd betreft is hier een taak weggelegd voor de ouders.Jong roken en blowen, jong op straat met steekwapens, jonge winkeldieven, u heeft het ook het afgelopen jaar regelmatig voorbij zien komen. Heel transparant delen Miklos Coumou, de lokale politiechef, en ik de dorpsgebeurtenissen twee wekelijks met onze media of persoonlijk met brieven aan de ouders of bezoeken door de jeugd- of wijkagent. Ons dorp en buitengebied veilig houden dat is iets van ons samen. Wij staan goed op de kaart met het Keurmerk Veilig Ondernemen. We hebben een 5e ster, maar het vraagt wel om oplettendheid. Onze centrumondernemers hebben gezien hoe makkelijk winkeldiefstal door een mystery shopper gepleegd kon worden. Alleen samen kunnen we Zeewolde veilig houden.

2022 dames en heren, was ook het jaar waarin eindelijk weer evenementen gehouden konden worden. Het zonnigste jaar sinds de meteorologische tellingen werd ook een zonnig jaar voor onze evenementen. Wat hebben we veel mensen mogen begroeten tijdens de traditionele Zeewolder feesten als Koningsdag, het Beachfestival, de nacht van Zeewolde, de gemeente- en Pinkendag, Z tot Z of Sinterklaasintocht.Naast de door de vele Zeewolder vrijwilligers weer voortreffelijk georganiseerde activiteiten waren er een paar bijzondere. Maar voordat ik die ga benoemen wil ik ook stilstaan bij alle vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor ons dorp. Heel veel dank voor jullie inzet. Hierdoor hebben vele activiteiten plaatsgevonden. Zo mocht de voor 2020 geplande Regionale Veteranendag in juni eindelijk doorgaan en wisten vele veteranen en belangstellenden uit de regio de weg naar het Raadhuisplein en omgeving te vinden.

In de aanloop naar een ander groot evenement bracht Hare Majesteit Koningin Maxima een bezoek aan ons Nationaal Scoutinglandgoed. Tijdens dit bezoek kreeg zij naast een rondgang door het Avonturenhuis inzicht in diverse duurzame projecten waaronder de eerste Lelyvlet van afvalplastic. Haar bezoek ging vooraf aan het 1 x per 4 jaar gehouden Nawaka. De opening rond de aanloophaven werd wederom een prachtig  kleurrijk gebeuren. De overweldigende belangstelling tijdens de bezoekersdag leidden tot voor Zeewolde ongebruikelijke filevorming, lange rijen voor de pendelbussen en er waren zelfs hittemaatregelen nodig. De afsluitende gondelvaart was weer een groot succes.Ook een kleinere actie vanuit de gemeenschap wil ik vermelden. Het initiatief van de Schildersteeg bracht op prachtige wijze de kunstzinnige kwaliteiten van diverse inwoners aan het licht en toverde een stil steegje tot een waar Zeewoldens kunstwerk. Goed voorbeeld doet goed volgen.Helaas zijn er ook enkele evenementen niet doorgegaan vanwege o.a. een gebrek aan vrijwilligers. Denk hierbij o.a. aan Winterworld. Laten we hopen dat het eind dit jaar weer als vanouds mag zijn. Dat kan als iedereen zijn steentje aan onze gemeenschap blijft bijdragen. (Gelukkig mocht er wel even genoten worden van de grote nieuwe ijsbaan en laten we hopen dat deze dit winterseizoen nog vaker open gaat)

Naast evenementen voor onze gemeenschap, vinden we het belangrijk dat we aandacht hebben voor het welbevinden van onze inwoners. Wonen, werken en recreëren dat zijn dan zaken waar men als ingezetene aan denkt. Naast kleine inbreidingen in het centrum concentreert de woningbouw zich in de Polderwijk. Er zijn het afgelopen jaar 154 woningen opgeleverd. Voor het komende jaar staat een groter aantal op het programma, hiervan zijn er al 90 bijna gereed. De volgende fase van die wijk zal deels plaatsvinden in de eilandenbuurt en deels in het Havenkwartier.Voor de werkgelegenheid zijn wij trots op de prestaties die onze bedrijven leveren. We hebben 3,7 ha. grond mogen verkopen aan veelal bestaande Zeewolder ondernemingen die uitbreiden. In 2021 hadden we al een groei van 4,6% in het aantal banen, dat toen op 12.730 stond. Ik verwacht dat ook de cijfers van 2022 weer positief zijn gezien het grote aantal vacatures, waaronder een aantal bij ons als gemeente. Waarom reizen als je het op je fiets of wandelend zou kunnen doen.

Recreatief heeft Zeewolde er met het nieuwe Baken weer een mooie voorziening bij. Een grotere sporthal en twee ruime zwembaden staat voor jong en oud klaar om goede voornemens op het gebied van sport en beweging in daden om te zetten (of de kerstkilo’s er weer af te trainen).Dames en heren we staan aan de start van het nieuwe jaar 2023. Een jaar waarin er weer diverse uitdagingen voor het gemeentebestuur liggen. Zo bestaat er het voornemen van het COA om het AZC weer in gebruik te nemen. Op dit moment wordt gewerkt aan de bestuursovereenkomst en de voorbereidingen voor de bouw van nieuwe huisvesting voor de arbeidsmigranten. Ik hoop dat zoals in de periode 2015 – 2018 zich weer veel vrijwilligers gaan inzetten voor hen die hier een veilige haven vinden.Grote nieuwe evenementen staan voor 2023 niet gepland. We willen dit voorjaar u, en andere inwoners en organisaties, wel stimuleren mee te denken over activiteiten in 2024, het jaar waarin Zeewolde 40 jaar bestaat (in 2022 gingen de VV Zeewolde en basisschool ’t Wold al voor met het jubileum). Dat vraagt om een feestje wat we hopelijk met elkaar groots kunnen vieren.

We hoeven in 2023 dus niet stil te zitten. Op alle fronten zijn er volop uitdagingen en ik wens u zowel privé als voor uw bedrijf, uw organisatie, uw bestuur een heel succesvol 2023 toe. Moge alle verwachtingen die u voor dit jaar heeft uitkomen.

Ik dank u wel.

 

Deel dit artikel

  • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

    Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

  • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

    Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

  • Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

    Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte