Leefbaar Zeewolde: ‘Laat zoveel mogelijk oude windmolens lekker doordraaien’

zaterdag 17 juni 2023 16:59

Blikopzeewolde.nl- ‘Laat zoveel mogelijk oude windmolens lekker doordraaien’, zegt Leefbaar Zeewolde een diende er een motie over in. Deze werd gesteund met steun van ChristenUnie en Actief Zeewolde. D66, CDA en VVD stemden tegen (uiteindelijk 14 stemmen voor en 4 tegen). De laatste 2-3 jaar is een groot aantal nieuwe grote windmolens op het grondgebied van de gemeente Zeewolde gerealiseerd, het zogeheten Windpark Zeewolde. In hetzelfde gebied waren al 220 oudere windmolens aanwezig. Kleiner dan de nieuwste windmolens, maar op zichzelf nog hele flinke exemplaren. Voor de realisatie van de nieuwe windmolens is afgesproken dat die oudere windmolens eind 2026 moeten zijn afgebroken. Volgens Leefbaar Zeewolde is de situatie veranderd, vooral door de  oorlog in Oekraïne. ‘Energie is schrikbarend duur geworden en eigen energieopwekking is belangrijker geworden. Het provinciaal bestuur heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om oudere windmolens in geheel Flevoland niet af te breken maar langer door te laten draaien. De provincie acht dit voor heel Flevoland niet haalbaar, maar ziet wel kansen voor de oudere windmolens in het gebied. Die ‘kansen’ wil het provinciale bestuur echter niet verder laten onderzoeken om, zoals wordt gezegd ‘eventuele onvrede bij andere moleneigenaren in Flevoland te willen voorkomen’. Inmiddels zijn al molens ontmanteld en gaat het om 135 exemplaren.

Leefbaar Zeewolde is het oneens met de argumentatie van de provincie. ‘De huidige situatie ten aanzien van de energietransitie, de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen en het klimaatvraagstuk maakt het zelf op kunnen wekken van energie uit duurzame bronnen essentieel. Het langer laten draaien van bestaande windmolens is duurzaam mits dit ook technisch verantwoord is.’ De vraag naar elektriciteit zal de komende jaren sterk toenemen door de komst van meer elektrische auto’s en systemen met een warmtepomp. Verdere onafhankelijkheid van energie is daarbij belangrijk. De bestaande oudere windmolens op ons grondgebied kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Volgens de aangenomen motie moet het college van burgemeester en wethouders in overleg te gaan met het nog te vormen nieuwe provinciale bestuur om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de oude windmolens, of een deel ervan, binnen het Windpark Zeewolde en op het grondgebied van Zeewolde toch langer door te laten draaien.

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd