Leefbaar Zeewolde ongerust over 380 kV hoogspanningsverbinding

zondag 2 april 2023 13:02

Blikopzeewolde.nl- Donderdagavond 30 maart is de gemeenteraad geïnformeerd over de voorgenomen uitbreiding van het 380kV hoogspanningsnetwerk tussen Ens (Noordoostpolder) en Diemen (nabij Amsterdam). Klik op dit bericht en lees zonder kosten meer op blikopzeewolde.nl.TenneT, het bedrijf wat verantwoordelijk is voor het hoogspanning elektriciteitsnet in Nederland, wil voor 2030 een tweede verbinding realiseren vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit. Voor deze nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding wordt onderzoek gedaan naar verschillende routes. Van de 5 mogelijke routes door Flevoland gaan er 3 over het grondgebied van Zeewolde. De routes zijn grofweg langs de Vogelweg, langs de Hoge Vaart en langs de Randmerenkust/Wolderwijd. De laatste is dwars door het Wolderwijd getekend.

Leefbaar Zeewolde waardeert het initiatief van het college om TenneT uit te nodigen zodat de Gemeenteraad hierover actief geïnformeerd is en onderkent het noodzakelijke belang van deze uitbreiding. We willen immers graag allemaal een stabiele elektriciteit levering. Echter vinden we het ook belangrijk dat inwoners kunnen kennisnemen van deze plannen en desgewenst hun zienswijze kenbaar maken. Leefbaar Zeewolde vindt het niet juist dat Zeewolde niet gekozen is als locatie waar een inloop bijeenkomst gehouden wordt. Maar u kunt wel op dinsdag 11 april terecht in de Meeuwenhoeve in Lelystad. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van TenneT zijn daar aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Een zienswijze kan tot 20 april met een digitaal formulier, per post of telefonisch worden ingediend. Meer informatie en hoe u een zienswijze kunt indienen vindt u op www.rvo.nl/diemen-ens.


Deel dit artikel

  • Woonpalet mag in 2024 meer woningen toe te wijzen aan middeninkomens (en andere prestatieafspraken)

    Blikopzeewolde.nl- Woningbouwcorporatie Woonpalet mag volgend jaar eenmalig meer woningen toewijzen aan middeninkomens. Afgelopen jaren wees Woonpalet minimaal 92,5% van de woningen toe aan huishoudens met een laag inkomen (de primaire doelgroep). In de

  • Voorlichtingsbijeenkomst criminaliteit buitengebied

    Blikopzeewolde.nl- De onderwereld is steeds duidelijker in het buitengebied aanwezig. Met name (leegstaande) schuren zijn gewild om er drugs in te fabriceren. Verbale en fysieke agressie, intimidatie en afpersing,

  • Vervoersverbod in verband met vogelgriep

    Blikopzeewolde.nl- In Putten is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Binnen het 10-kilometergebied rondom het bedrijf geldt een vervoersverbod. De 10 kilometergrens vanuit Putten loop over een groot deel van