Leefbaar Zeewolde tegen voorlopige voorkeurslocatie ‘superkazerne’.

zondag 9 juli 2023 15:24

Blikopzeewolde.nl- De superkazerne die mogelijk in de gemeente Zeewolde komt, heeft al heel wat losgemaakt. Langzamerhand komt ook de plaatselijke politiek los, niet geheel onverwacht heeft Leefbaar Zeewolde verklaard tegen de voorlopige voorkeurslocatie voor dit militair complex te zijn. Het bestemmingsplan voor de kazerne wordt door de Rijksoverheid vastgesteld, de  gemeenteraad van Zeewolde heeft hierin geen rol. Heeft dit ‘verzet’ dan nut? Het ministerie heeft laten weten dat draagvlak een rol speelt, het antwoord is dus ‘Ja’.

Het ministerie van Defensie heeft in mei dit jaar laten weten dat een definitieve locatiekeuze voor de nieuwe ‘superkazerne’ pas in 2024 genomen gaat worden. Het ministerie heeft een voorlopige voorkeur uitgesproken voor een 500 hectare groot gebied nabij de Nijkerkerbrug, ingeklemd tussen de Nijkerkerweg (N301), Spiekweg en Erkemederweg. Er zijn nog drie alternatieve locaties in beeld, waarvan twee in de provincie Flevoland. De Rijksoverheid zal zeer waarschijnlijk met een inpassingsbesluit uiteindelijk de locatiekeuze bepalen. Het bestemmingsplan wordt vervolgens door de Rijksoverheid vastgesteld. De gemeenteraad van Zeewolde heeft hierin geen rol.

Na de eerste aankondiging over een grootschalige kazerne nabij Zeewolde is er binnen de partij Leefbaar Zeewolde uitgebreid van gedachten gewisseld over het in te nemen standpunt. Dit heeft enige tijd in beslag genomen, omdat landsbelang, lokaal belang, gemeentebelang en integraliteit van opgaven vanuit verschillende kanten bekeken dienen te worden, waarbij ieder belang zijn eigen dynamiek kent. Inhoudelijke informatie van Defensie ontbreekt om een praktische uitvoering van een dergelijk groot kazerneterrein met oefenterrein te kunnen plaatsen in het beoogde gebied.

De kernwaarden van Leefbaar Zeewolde zijn rust, ruimte en groen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een kazerne op deze locatie niet past binnen de uitgangspunten waar wij als partij voor staan. Een ‘superkazerne’ op deze locatie gaat namelijk ten koste van het agrarisch gebied, natuur en recreatie.  Dit zijn belangrijke waarden, die we juist voor dit randmerengebied hebben vastgelegd in de Omgevingsvisie.

Leefbaar Zeewolde blijft met het ministerie van Defensie en andere instanties in gesprek over mogelijke alternatieve locaties. We snappen de noodzaak van de plannen die Defensie heeft, zeker gezien de ontwikkelingen in de Oekraïne en de rest van de wereld.
De informatievoorziening tot op heden is te mager, dat moet echt beter. Voor de boerengezinnen in het aangewezen gebied moet er snel duidelijkheid komen over hun bedrijf en hun toekomst. De inwoners van Zeewolde hebben er recht op te weten wat de impact voor het dorp en de omgeving zal zijn.

Deel dit artikel

  • Gemeenteraad Zeewolde heeft weer Burgerraadsleden

    Blikopzeewolde.nl-  De gemeenteraad van Zeewolde heeft weer burgerraadsleden benoemd, Wouter de Jong  (VVD) en de Henk Parisius (Actief Zeewolde). Zij legden in afgelopen raadsvergadering de eed of belofte af. De

  • Kennismaken met werkgroep Partij voor de Dieren Zeewolde bij Oude Bieb

    Blikopzeewolde.nl- Op zaterdag 7 oktober organiseert de werkgroep Zeewolde van de Partij voor de Dieren een kennismakingsbijeenkomst voor leden en geïnteresseerden. Om 15.00 uur staat de koffie klaar in de Oude Bieb. Sylvia Kers

  • Scouting Nederland verhuist ook hoofdkantoor naar Zeewolde

    Blikopzeewolde.nl- Toen Scouting Nederland haar nationaal scoutinglandgoed in Zeewolde vestigde leek het duidelijk dat het hoofdkantoor zou volgen. Eergisteren is de bouw ervan begonnen. Het hoofdkantoor is nou nog gevestigd