Leefbaar Zeewolde: wordt Zeewolde in het ootje genomen?

dinsdag 4 april 2023 11:30

Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde vraagt zich af of Zeewolde in het ootje wordt genomen door Defensie. Klik op dit bericht en lees zonder kosten verder op blikopzeewolde.nl. In de brief die de partij op 31 januari schreef aan het ministerie van Defensie was  1 maart als uiterste datum aangegeven om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen voor een superkazerne in Zeewolde. Er is op geen enkele manier door Defensie gereageerd op de brief van Leefbaar Zeewolde. In de brief deed Leefbaar Zeewolde een oproep om meer inhoudelijke informatie te delen en argumentatie te geven waarom de kazerne op die locatie voor Defensie wenselijk is. ‘Met die informatie kan een begin worden gemaakt voor een interactief participatieoverleg met de lokale samenleving en lokale politiek over de mogelijke komst, de effecten én de wenselijkheid van een superkazerne in Zeewolde’. Ook werd in de brief gevraagd om contact op te nemen voor een gesprek over dit onderwerp.

De lokale politiek heeft wel onlangs een afschrift ontvangen van de antwoorden die Defensie heeft gegeven op vragen die onder andere  door de betrokken boerenfamilies waren gesteld. Er wordt weinig duidelijkheid gegeven. Volgens Leefbaar Zeewolde zijn de  antwoorden in het algemeen een herhaling van wat al bekend was en daarmee vooral vaag. Gemeenteraadslid Manno Jonker, die dit dossier onder zijn handen heeft: ‘wel geeft men nog steeds aan van plan te zijn om rond de zomer een definitief besluit te nemen over de voorkeurslocatie van de Superkazerne en welke ruimtelijke procedure gevolgd gaat worden. Er wordt nadrukkelijk gesproken over de mogelijkheid van een Rijksinpassingsplan waarbij vanuit Den Haag een besluit wordt genomen en inspraak niet meer zal zijn dan een wassen neus. De zomer van 2023 nadert met rasse schreden. Wij zijn geërgerd dat onze gemeente te maken krijgt met door het Rijk gestuurde plannen, zonder dat er op tijd een goed overleg en inspraak met de burgers van Zeewolde kan plaatsvinden.’

‘Omdat er nog steeds geen inhoudelijke informatie wordt verstrekt, is het wat ons betreft prioriteit om met de lokale politiek en de inwoners in gesprek te gaan over de vraag of er überhaupt plaats is voor zo’n grootschalige ontwikkeling van een superkazerne met oefenterrein van 500 hectare. Wij willen dat er nú een gedegen inspraak-traject met de inwoners van Zeewolde op basis van de juiste informatie.’

Argumenten die Defensie aandraagt voor de locatie bij de Nijkerkerbrug zijn centrale ligging, betaalbaarheid van de grond, dicht bij werknemerspotentieel, werkgelegenheid en voldoende oppervlakte. In de ogen van Leefbaar Zeewolde zijn de huidige lokale omstandigheden; de natuur, de inwoners, de betrokken boeren en hun families en bestaande toeristische aantrekkelijkheid voor het leven, werken en recreëren essentieel. Leefbaar Zeewolde vind een inbreuk hierop zeer onwenselijk.

In een nieuwe brief aan het Ministerie van Defensie heeft Leefbaar Zeewolde de oproep gedaan om vòòr 12 mei in gesprek te gaan met de gemeente en haar inwoners om meer duidelijkheid te geven over de voorgenomen plannen met betrekking tot de Superkazerne op het grondgebied van Zeewolde.

Deel dit artikel

  • 14e filiaal Budget Food komt aan de Gouwzee

    Blikopzeewolde.nl- Budget Food is een nieuwe supermarktketen en open vrijdag 26 mei haar 14e filiaal, dit komt in Zeewolde aan de Gouwzee 61 waar eerder een Poolse supermarkt zat. Budget Food

  • Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

    Naar het mbo? Volg het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’ Scholieren die nu eindexamen doen en na de zomervakantie beginnen met een mbo-studie hebben recht op studiefinanciering als

  • Ruim 200 ideeën voor platteland Flevoland

    Blikopzeewolde.nl-  ‘Ons platteland van morgen zoekt ideeën’, deze oproep deed provincie Flevoland begin dit jaar aan agrariërs, ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden van Flevoland. De betrokkenheid van Flevolanders