Leefbaar Zeewolde: zorgen over wat de superkazerne gaat betekenen voor de kernwaarden rust, ruimte en groen

dinsdag 16 januari 2024 16:59

Blikopzeewolde.nl- Leefbaar Zeewolde maakt zich ernstig zorgen over de voorlopige plannen van Defensie voor een superkazerne. Zorgen over wat deze kazerne zal gaan betekenen voor de kernwaarden van Zeewolde; rust, ruimte en groen. Manno Jonker van de plaatselijke politieke partij vraagt zich af wat de komst van een superkazerne gaat betekenen voor de leefgewoonten van de Zeewolder bevolking, de toekomstverwachting van de daar wonende agrariërs, maar ook van de vele toeristen die Zeewolde jaarlijks bezoeken. De voorlopige voorkeurslocatie aan de Nijkerkerweg past niet in de op 23 december 2023 unaniem aangenomen omgevingsvisie. Leefbaar Zeewolde heeft het voornemen inwoners, bedrijven en organisaties op te roepen hun reactie/zienswijze in te dienen op de plannen van Defensie.

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft daarover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

 1. In de vastgestelde omgevingsvisie blijkt duidelijk dat een mogelijke komst van een superkazerne niet in de visie past. Heeft het college het voornemen om de omgevingsvisie naar Defensie te sturen en daarbij kenbaar te maken dat deze voorkeurslocatie de omgevingsvisie doorkruist en daarom op deze locatie ongewenst is?
 2. De Terinzagelegging NRD voor de MER programma ruimte voor defensie /Flevoland staat nu open voor zienswijze. Is het college voornemens zelf een reactie/zienswijze te geven? Zo ja, kan het college de zienswijze delen met de raad. Zo nee, waarom niet?
 3. Welke vervolgstappen ziet het college na de Nota van Antwoord n.a.v. de ingediende zienswijzen en wordt de raad hierin gekend?
 4. Is het college nog op andere manier(en) betrokken of in gesprek met Defensie naast het participatie traject wat nu met de NRD loopt? Zo ja, kan de raad hierover geïnformeerd worden.
 5. Waarschijnlijk wordt de ‘uiteindelijke’ voorkeurslocatie voor een superkazerne in Q3 van 2024 bekend bij de ter inzage legging ‘Concept nationale beleidsvisie NPRD + Plan MER met een definitieve keuze in Q4 2024.
  Mocht Defensie de keuze voor een locatie in de gemeente Zeewolde hebben gemaakt, hoe worden de inwoners, bedrijven en raad geïnformeerd.

Deel dit artikel

 • Provincie wil oude windmolens niet laten doordraaien

  Blikopzeewolde.nl- De gemeenteraad van Zeewolde riep op 1 juni de provincie op (zoveel als mogelijk) de oude windmolens ( circa 180) te laten doordraaien. Pas op 6 november is daarover

 • Alleen heterdaadje helpt bij te vroeg afsteken vuurwerk (en dat is niet te doen)

  Blikopzeewolde.nl- Alleen bij op heterdaad betrappen bij het voortijdig afsteken van vuurwerk kan de politie of de boa optreden, maar een heterdaadje is vrijwel niet mogelijk. Dat schrijft het college

 • Jubileumvlaggen 40 jaar Zeewolde nu te koop

  Blikopzeewolde.nl- Vandaag is de eerste partij van de jubileum- en Zeewoldervlaggen geleverd bij gemeente Zeewolde. Vanaf dit moment zijn de vlaggen voor € 7,50 per stuk te koop bij drie verkooppunten,